Moede_hjoerne

FONDE

Med funktionsadskillelse får fonde objektiv rapportering over de faktiske resultater og risici af deres investeringer

Læs mere

Funktionsadskillelse og uafhængighed vinder i stigende grad ind hos mange fonde med et ønske om at få adskilt rapportering fra banker og kapitalforvaltere.

Ofte er et overordnet mål at skabe et stabilt afkast på lang sigt med mindst mulig risiko, hvilket opnås ved at sprede porteføljen på flere kapitalforvaltere. Vores løsning sikrer, at fonde bevarer overblikket i et sådan set-up. Vi leverer konsolideret rapportering, som sikrer fondene et stærkt beslutningsgrundlag til at optimere investeringerne i værdipapirer. Efter ønske deltager vi også gerne i møder med direktion og bestyrelse.

Vores uafhængighed er garanti for en objektiv rapportering af resultater og risici.

Overblik_Hemonto

OVERBLIK

Nøglen til succes er overblik, og med HEMONTO-løsningen får du dagligt et samlet overblik over udviklingen i dine værdipapirer uanset antallet af banker og kapitalforvaltere

Stabilitet_Hemonto

STABILITET

Du får maksimal frihed til at vælge dine kapitalforvaltere – både nationalt og globalt. En fleksibilitet som er med til at sprede din risiko og sikre dig et mere stabilt afkast år efter år

Tryghed_Hemonto

TRYGHED

Med vores løsning får du en uafhængig og fortrolig samarbejdspartner, som arbejder med den højeste grad af sikkerhed og diskretion

Frihed_Hemonto

FRIHED

Du slipper for al administration med bilag, afstemninger og regnskab, som erstattes af professionel afkastrapportering, risikostyring og controlling tilpasset dine ønsker