Moede_hjoerne

FORSIKRINGSELSKABER

Med konsolideret rapportering kan krav til indberetning, risikovurdering og Solvens II (ORSA) imødekommes

Læs mere

Der stilles stigende krav til forsikringsselskabers styring af værdipapirer, og det er ikke længere tilstrækkeligt at fokusere på optimering af værdipapirafkast. Ved siden af dette stiller myndighederne krav til indberetninger, vurdering af egen risiko samt solvens (ORSA).

HEMONTO-løsningen sikrer forsikringsselskaber det fornødne overblik. Vi leverer konsolideret rapportering, som kan danne grundlag for indberetninger af registrerede aktiver. Ligeledes leverer vi gennemlysning af investeringsforeninger og ratings på de enkelte papirer, så forsikringsselskaberne kan opfylde Solvens II-direktivet.

Vores løsning er fleksibel og kan tilpasses det enkelte forsikringsselskabs behov.

Overblik_Hemonto

OVERBLIK

Nøglen til succes er overblik, og med HEMONTO-løsningen får du dagligt et samlet overblik over udviklingen i dine værdipapirer uanset antallet af banker og kapitalforvaltere

Stabilitet_Hemonto

STABILITET

Du får maksimal frihed til at vælge dine kapitalforvaltere – både nationalt og globalt. En fleksibilitet som er med til at sprede din risiko og sikre dig et mere stabilt afkast år efter år

Tryghed_Hemonto

TRYGHED

Med vores løsning får du en uafhængig og fortrolig samarbejdspartner, som arbejder med den højeste grad af sikkerhed og diskretion

Frihed_Hemonto

FRIHED

Du slipper for al administration med bilag, afstemninger og regnskab, som erstattes af professionel afkastrapportering, risikostyring og controlling tilpasset dine ønsker