Moede_hjoerne

KAPITALFORVALTERE

Kapitalforvaltere kan imødekomme individuelle ønsker fra VIP-kunder med fleksibel rapportering

Læs mere

Flere banker og kapitalforvaltere ønsker at understøtte tillidsbåndet til deres kunder ved at outsource rapporteringsopgaven.

Med vores løsning får banken eller kapitalforvalteren en fortrolig og uafhængig samarbejdspartner. For mindre banker tilbyder vi en stærk løsning til styring af egen beholdning. Dette omfatter både afkastrapportering og risikostyring med bl.a. value at risk og renterisiko. For kapitalforvaltere kan vi tilbyde at rapportere individuelt overfor kapitalforvalterens kunder, hvor indhold og frekvens tilpasses den enkeltes ønsker. Derfor har flere kapitalforvaltere valgt os til at rapportere overfor deres VIP kunder.

Overblik_Hemonto

OVERBLIK

Nøglen til succes er overblik, og med HEMONTO-løsningen får du dagligt et samlet overblik over udviklingen i dine værdipapirer uanset antallet af banker og kapitalforvaltere

Stabilitet_Hemonto

STABILITET

Du får maksimal frihed til at vælge dine kapitalforvaltere – både nationalt og globalt. En fleksibilitet som er med til at sprede din risiko og sikre dig et mere stabilt afkast år efter år

Tryghed_Hemonto

TRYGHED

Med vores løsning får du en uafhængig og fortrolig samarbejdspartner, som arbejder med den højeste grad af sikkerhed og diskretion

Frihed_Hemonto

FRIHED

Du slipper for al administration med bilag, afstemninger og regnskab, som erstattes af professionel afkastrapportering, risikostyring og controlling tilpasset dine ønsker