ledelsesrapportering

LEDELSESRAPPORTERING - MAKSIMAL INDSIGT OG HANDLEKRAFT TIL AT STYRE DINE VÆRDIPAPIRER

Dagligt overblik

Med daglige rapporteringer har du altid fingeren på pulsen og får på et øjeblik en status over dine investeringer i værdipapirer, hvad enten du ønsker at vide, hvordan det er gået i dag, i år, eller lignende. Du kan altid følge status på dine porteføljer samlet, hver for sig og porteføljerne set i forhold til hinanden.

Rapportering i øjenhøjde

Vores kernekompetence er at konsolidere på et hvert niveau, og derved sikre overblik og gennemsigtighed ved investering i værdipapirer gennem flere kapitalforvaltere.

Vi overtager al praktisk administration med bilag, afstemninger og regnskab m.m. som erstattes af overskuelige og let tilgængelige rapporter.

Det professionelle beslutningsgrundlag

Du får alle dine porteføljer vist med hovedtal og samtidig muligheden for at gå i dybden, når du mener, at der er noget, der skal undersøges nærmere. Rapporteringen opfylder alle de krav, der stilles til professionel styring af afkast, risiko og omkostninger.