tonede_glasgange

SIKKERHED & DISKRETION

En sikker løsning

Alle vore løsninger er bygget op omkring et state of the art sikkerhedsniveau. Således er f.eks. hele vores IT-setup outsourcet til Itadel, der er markedsledende indenfor sikker IT drift.

Du får din egen personlige webportal, hvor alle personlige rapporter gemmes. Denne kan kun tilgås ved hjælp af en personlig sikkerhedsnøgle. Ønsker du, at flere skal have adgang til webportalen, f.eks. revisor eller rådgiver, kræver det din autorisation.

Forretningsgange

Vi arbejder efter dokumenterede forretningsgange. Det sikrer fastholdelse af en ensartet og sikker behandling af de forskellige processer i det daglige arbejde.

Vores uafhængighed er din sikkerhed

Med HEMONTO som en uafhængig samarbejdspartner får du klar funktionsadskillelse. Banken og kapitalforvalteren har ansvaret for investeringerne, og vi har ansvaret for administration og rapportering.

Vores uafhængighed er garanti for en objektiv behandling af alle data og resultater.

Diskretion

Diskretion er en af grundpillerne i HEMONTO og er et gennemgående element i alt, hvad vi foretager os. Vores diskretion omfatter kunder, banker, kapitalforvaltere samt øvrige interessenter.