Skip to content

Finansrapportering i helikopterperspektiv

Hvis du anvender flere kapitalforvaltere, modtager du typisk finansiel rapportering fra hver enkelt. Der kan dog være stor forskel på, hvordan de forskellige banker og kapitalforvaltere griber opgaven med finansrapportering og risikorapportering an. Manglen på en fælles standard gør det svært at få indsigt i, hvilken forvalter, der reelt har opnået det bedste resultat.

Vi samler alle dine data på tværs af banker og kapitalforvaltere og præsenterer dem i letforståelige rapporter i vores kundeportal og app. På den måde får du én samlet rapporteringsløsning uanset om du har en eller flere porteføljer. Alle vores beregninger sker med udgangspunkt i uafhængige markedsdata fra verdens største leverandører, så du altid er sikret et retvisende billede af, hvordan dine porteføljer klarer sig samlet, hver for sig og i forhold til hinanden. Det giver overblik på tværs af dine forvaltere og gør det samtidig muligt for dig at sammenligne dine forvalteres performance på et validt datagrundlag.  

Hemonto sparringspartner
Hemonto sparringspartner
Finansrapportering i helikopterperspektiv

Hvis du anvender flere kapitalforvaltere, modtager du typisk finansiel rapportering fra hver enkelt. Der kan dog være stor forskel på, hvordan de forskellige banker og kapitalforvaltere griber opgaven med finansrapportering og risikorapportering an. Manglen på en fælles standard gør det svært at få indsigt i, hvilken forvalter, der reelt har opnået det bedste resultat.

Vi samler alle dine data på tværs af banker og kapitalforvaltere og præsenterer dem i letforståelige rapporter i vores kundeportal og app. På den måde får du én samlet rapporteringsløsning uanset om du har en eller flere porteføljer. Alle vores beregninger sker med udgangspunkt i uafhængige markedsdata fra verdens største leverandører, så du altid er sikret et retvisende billede af, hvordan dine porteføljer klarer sig samlet, hver for sig og i forhold til hinanden. Det giver overblik på tværs af dine forvaltere og gør det samtidig muligt for dig at sammenligne dine forvalteres performance på et validt datagrundlag.  

“Gennem samarbejdet med Hemonto har vi fået adgang til et fyldestgørende og detaljeret overblik over udviklingen i kommunens finansielle aktiver samt et kvalificeret grundlag til en vurdering af vore kapitalforvalteres performance.”


– Økonomichef i kommune

“Gennem samarbejdet med Hemonto har vi fået adgang til et fyldestgørende og detaljeret overblik over udviklingen i kommunens finansielle aktiver samt et kvalificeret grundlag til en vurdering af vore kapitalforvalteres performance.”


– Økonomichef i kommune

Hemonto kundeportal laptop
Finansiel rapportering er vores kernekompetence

Vores kernekompetence er at levere markedsledende finansrapportering, og sidste år overvågede og behandlede vi over 250.000 transaktioner. Vi tror på, at en objektiv finansrapportering er altafgørende for at opnå en optimal formueforvaltning. Derfor holder vi os uafhængige af finansielle institutioner og rådgiver ikke om dit valg af værdipapirer.

I stedet leverer vi objektiv finansiel rapportering, der skaber et retvisende og retfærdigt grundlag for dine finansielle vurderinger og beslutninger. Hver nat indsamler vores systemer automatisk data fra banker og kapitalforvaltere på vegne af vores kunder. De data, som vi ikke kan hente automatisk, bliver hentet manuelt af vores datateam. Vi samler hver enkelt kundes data i et grafisk øjebliksbillede på vores kundeportal og app, så du som kunde hos Hemonto nemt kan tilgå et digitalt overblik over din formue i realtid.

Hemonto kundeportal laptop
Finansiel rapportering er vores kernekompetence

Vores kernekompetence er at levere markedsledende finansrapportering, og sidste år overvågede og behandlede vi over 250.000 transaktioner. Vi tror på, at en objektiv finansrapportering er altafgørende for at opnå en optimal formueforvaltning. Derfor holder vi os uafhængige af finansielle institutioner og rådgiver ikke om dit valg af værdipapirer.

I stedet leverer vi objektiv finansiel rapportering, der skaber et retvisende og retfærdigt grundlag for dine finansielle vurderinger og beslutninger. Hver nat indsamler vores systemer automatisk data fra banker og kapitalforvaltere på vegne af vores kunder. De data, som vi ikke kan hente automatisk, bliver hentet manuelt af vores datateam. Vi samler hver enkelt kundes data i et grafisk øjebliksbillede på vores kundeportal og app, så du som kunde hos Hemonto nemt kan tilgå et digitalt overblik over din formue i realtid.

Vil du vide mere om Hemonto?
Klik her og læs mere om vores historie, forretningsidé og værdier.
Vil du vide mere om Hemonto?
Klik her og læs mere om vores historie, forretningsidé og værdier.
indsigt og overblik med vores kundeportal og app

Vores kundeportal og app giver dig det fulde overblik over alle dine investeringer på en let og overskuelig måde. Du kan selv designe dit personlige dashboard med de oplysninger, som giver mest værdi for dig. Business Intelligence (BI) værktøjet omsætter dine data til rapporter, analyser og grafiske præsentationer, der gør det nemt og hurtigt at finde den viden, du behøver.

Du får både et konsolideret overblik over alle dine porteføljeaftaler og rapporter på tværs af dine banker og kapitalforvaltere samt mulighed for at dykke ned i hver enkelt portefølje. Vi har fuld fokus på brugervenlighed, og du kan tilpasse løsningen til det niveau, der passer dig.

Hemonto kundeportal
indsigt og overblik med vores kundeportal og app

Vores kundeportal og app giver dig det fulde overblik over alle dine investeringer på en let og overskuelig måde. Du kan selv designe dit personlige dashboard med de oplysninger, som giver mest værdi for dig. Business Intelligence (BI) værktøjet omsætter dine data til rapporter, analyser og grafiske præsentationer, der gør det nemt og hurtigt at finde den viden, du behøver.

Du får både et konsolideret overblik over alle dine porteføljeaftaler og rapporter på tværs af dine banker og kapitalforvaltere samt mulighed for at dykke ned i hver enkelt portefølje. Vi har fuld fokus på brugervenlighed, og du kan tilpasse løsningen til det niveau, der passer dig.

Hemonto kundeportal
Ken Gamskjaer (segment)
Lad mig vise, hvordan vores løsning kan skabe værdi for dig.
Kontakt mig endelig for en uforpligtende demonstration.

Ken Gamskjaer, CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Lad mig vise, hvordan vores løsning kan skabe værdi for dig.
Kontakt mig endelig for en uforpligtende demonstration.

Ken Gamskjaer, CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Ken Gamskjaer
Markedsledende finansrapportering fra Hemonto

Finansiel rapportering fra Hemonto er et styringsværktøj, som du kan bruge til at optimere dine porteføljer med henblik på at forbedre afkast og risiko. Vores rapportering indeholder hovedtal, konsolideret rapportering og detaljerede opgørelser for hver forvalter. Du har både mulighed for at få et dagligt overblik, månedlige rapporter og kvartalsanalyser. Vi udarbejder også gerne skræddersyede rapporter f.eks. rapporter til bestyrelser eller lignende. Sammen udarbejder vi en løsning, der er tilpasset til din eller din organisations behov, men typisk vil vores løsning omfatte rapportering af afkast, risiko og omkostninger.

Markedsledende finansrapportering fra Hemonto

Finansiel rapportering fra Hemonto er et styringsværktøj, som du kan bruge til at optimere dine porteføljer med henblik på at forbedre afkast og risiko. Vores rapportering indeholder hovedtal, konsolideret rapportering og detaljerede opgørelser for hver forvalter. Du har både mulighed for at få et dagligt overblik, månedlige rapporter og kvartalsanalyser. Vi udarbejder også gerne skræddersyede rapporter f.eks. rapporter til bestyrelser eller lignende. Sammen udarbejder vi en løsning, der er tilpasset til din eller din organisations behov, men typisk vil vores løsning omfatte rapportering af afkast, risiko og omkostninger.

Afkast/performancerapportering

Vi tilbyder konsolideret finansrapportering af dine porteføljers performance – uanset hvor mange forskellige kapitalforvaltere, du anvender. Det betyder, at du har et konstant overblik over dine porteføljers positioner og afkast hver for sig og i forhold til hinanden.

Derudover sikrer en ensartet rapporteringsstruktur på tværs af kapitalforvaltere og aktivklasser, at du har et retvisende og fair grundlag for sammenligning af dine forvalteres performance. Vi holder desuden dine afkast op mod relevante benchmarks og giver dig dermed et redskab til at sammenligne dine porteføljers performance med markedsudviklingen.

Eksempel på afkastrapportering

 • Formueoverblik
 • Investeringsoversigt med månedligt afkast inkl. performance og benchmark
 • Konsolideret afkast 
 • Afkast per forvalter og aktivklasse
 • Afkast-elementer
 • Afkast i forhold til benchmark
Afkast/performancerapportering

Vi tilbyder konsolideret finansrapportering af dine porteføljers performance – uanset hvor mange forskellige kapitalforvaltere, du anvender. Det betyder, at du har et konstant overblik over dine porteføljers positioner og afkast hver for sig og i forhold til hinanden.

Derudover sikrer en ensartet rapporteringsstruktur på tværs af kapitalforvaltere og aktivklasser, at du har et retvisende og fair grundlag for sammenligning af dine forvalteres performance. Vi holder desuden dine afkast op mod relevante benchmarks og giver dig dermed et redskab til at sammenligne dine porteføljers performance med markedsudviklingen.

Eksempel på afkastrapportering

 • Formueoverblik
 • Investeringsoversigt med månedligt afkast inkl. performance og benchmark
 • Konsolideret afkast 
 • Afkast per forvalter og aktivklasse
 • Afkast-elementer
 • Afkast i forhold til benchmark
Risikorapportering

Vores løsning sikrer, at du altid har overblik over den risiko, som dine porteføljer er eksponeret for – både hver for sig og som én samlet portefølje på tværs af forvaltere. Det gælder både eksponeringen på henholdsvis aktivklasser, valuta og sektorer samt renterisikoen.

Vi beregner desuden det risikojusterede afkast, så du kender sammenhængen mellem afkast og risiko. Hvis du har flere porteføljer, bruger vi spredningsgevinsten til at vise, hvor meget den samlede risiko bliver reduceret med din aktuelle porteføljesammensætning.  Det samlede overblik over risikoen giver tryghed i et risikofyldt marked og indsigt til at reagere på eventuelle trusler.

Eksempel på risikorapportering

 • Eksponering på aktivklasser
 • Eksponering på valuta
 • Eksponering på sektorer
 • Konsolideret renterisiko (officielle og korrigerede)
 • Spredningsgevinst
Risikorapportering

Vores løsning sikrer, at du altid har overblik over den risiko, som dine porteføljer er eksponeret for – både hver for sig og som én samlet portefølje på tværs af forvaltere. Det gælder både eksponeringen på henholdsvis aktivklasser, valuta og sektorer samt renterisikoen.

Vi beregner desuden det risikojusterede afkast, så du kender sammenhængen mellem afkast og risiko. Hvis du har flere porteføljer, bruger vi spredningsgevinsten til at vise, hvor meget den samlede risiko bliver reduceret med din aktuelle porteføljesammensætning.  Det samlede overblik over risikoen giver tryghed i et risikofyldt marked og indsigt til at reagere på eventuelle trusler.

Eksempel på risikorapportering

 • Eksponering på aktivklasser
 • Eksponering på valuta
 • Eksponering på sektorer
 • Konsolideret renterisiko (officielle og korrigerede)
 • Spredningsgevinst
Controlling og compliance

Det er uundgåeligt, at der sker fejl fra tid til anden – også hos dine banker og kapitalforvaltere. Dog kan selv en lille fejl koste dyrt, når man investerer for millionbeløb. Derfor overvåger vi løbende dine banker og kapitalforvaltere for at sikre, at aftaler bliver overholdt og fejl opdaget. Vi fanger alt lige fra fejl i administrationsomkostninger over fejl i porteføljehonorarer til fejl i kick-back.Når vi opdager en fejl, forestår vi dialogen med din forvalter og sørger for, at dine penge bliver refunderet. I dine rapporter får du overblik over dine omkostninger til kapitalforvaltning både samlet og for hver enkelt portefølje. Vi illustrerer også, hvordan dine forvaltere allokerer din formue. Hvis vi opdager fejl i omkostninger eller brud på investeringsrammerne, rapporteres det selvfølgelig til dig, så du kan være sikker på, at dine aftaler med forvalterne bliver overholdt.

Eksempel på controlling og compliance

 • Omkostningsoverblik
 • Korrektioner
 • Detaljerede omkostninger
 • Indirekte omkostninger
 • Investeringsrammer
Controlling og compliance

Det er uundgåeligt, at der sker fejl fra tid til anden – også hos dine banker og kapitalforvaltere. Dog kan selv en lille fejl koste dyrt, når man investerer for millionbeløb. Derfor overvåger vi løbende dine banker og kapitalforvaltere for at sikre, at aftaler bliver overholdt og fejl opdaget. Vi fanger alt lige fra fejl i administrationsomkostninger over fejl i porteføljehonorarer til fejl i kick-back.Når vi opdager en fejl, forestår vi dialogen med din forvalter og sørger for, at dine penge bliver refunderet. I dine rapporter får du overblik over dine omkostninger til kapitalforvaltning både samlet og for hver enkelt portefølje. Vi illustrerer også, hvordan dine forvaltere allokerer din formue. Hvis vi opdager fejl i omkostninger eller brud på investeringsrammerne, rapporteres det selvfølgelig til dig, så du kan være sikker på, at dine aftaler med forvalterne bliver overholdt.

Eksempel på controlling og compliance

 • Omkostningsoverblik
 • Korrektioner
 • Detaljerede omkostninger
 • Indirekte omkostninger
 • Investeringsrammer
Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Du er altid velkommen til at tage fat os, så vi kan bidrage med sparring om finansrapportering og risikorapportering. Kontakt os her for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig eller din organisation med at få bedre overblik over og større indsigt i kapitalforvaltningen.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Du er altid velkommen til at tage fat os, så vi kan bidrage med sparring om finansrapportering og risikorapportering. Kontakt os her for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig eller din organisation med at få bedre overblik over og større indsigt i kapitalforvaltningen.

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo