Konti

Konti er en ordning for, at man kan indsætte og hæve penge i en finansiel virksomhed.