Få mest muligt ud af fondens formue

Som fond har I et stort ansvar for at få mest muligt ud af jeres formue – og det afhænger af optimal kapitalforvaltning.
Som uafhængig tredjepart giver vi jer den indsigt og det overblik, der skal til, for at I kan træffe de bedste beslutninger for fondens kapitalforvaltning.

Få mest muligt ud af fondens formue

Som fond har I et stort ansvar for at få mest muligt ud af jeres formue – og det afhænger af optimal kapitalforvaltning.
Som uafhængig tredjepart giver vi jer den indsigt og det overblik, der skal til, for at I kan træffe de bedste beslutninger for fondens kapitalforvaltning.
Bruger I også lang tid på regnskab og administration?

Det er en vigtig opgave at udarbejde regnskaber, men det kræver tid at bogføre hver eneste transaktion. Tid, som i stedet kunne bruges på andre værdiskabende aktiviteter.

Bruger I også lang tid på regnskab og administration?

Det er en vigtig opgave at udarbejde regnskaber, men det kræver tid at bogføre hver eneste transaktion. Tid, som i stedet kunne bruges på andre værdiskabende aktiviteter.

Lad os klare det praktiske, så I får mere tid til fondens primære formål

Hemonto fungerer som jeres outsourcede finansafdeling. Vi sørger for alt lige fra løbende afstemning af konti og depoter og udarbejdelse af regnskaber for kapitalforvaltningen til den løbende dialog med revisor.

Vi leverer et afstemt og konsolideret regnskab, der redegør for alle investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere. Og vi skalerer hurtigt og fleksibelt administrationen, når der sker ændringer i fondens investeringsaktiviteter.

Vi klarer også den løbende dialog med din revisor i tilfælde af opklarende spørgsmål eller behov for yderligere data.

På den måde kan I koncentrere jer om fondens primære formål uden at skulle bekymre jer om alt det administrative.

Regnskab
Regnskab
Lad os klare det praktiske, så I får mere tid til fondens primære formål

Hemonto fungerer som jeres outsourcede finansafdeling. Vi sørger for alt lige fra løbende afstemning af konti og depoter og udarbejdelse af regnskaber for kapitalforvaltningen til den løbende dialog med revisor.

Vi leverer et afstemt og konsolideret regnskab, der redegør for alle investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere. Og vi skalerer hurtigt og fleksibelt administrationen, når der sker ændringer i fondens investeringsaktiviteter.

Vi klarer også den løbende dialog med din revisor i tilfælde af opklarende spørgsmål eller behov for yderligere data.

På den måde kan I koncentrere jer om fondens primære formål uden at skulle bekymre jer om alt det administrative.

Hvordan ved man, hvilken forvalter der har gjort det bedst?

Der kan være stor forskel på, hvordan de forskellige banker og kapitalforvaltere griber opgaven med finansrapportering og risikorapportering an.

Manglen på en fælles standard gør det svært at få indsigt i, hvilken forvalter der reelt har opnået det bedste resultat. Og uden den indsigt kan det være en udfordring at træffe beslutninger med henblik på at maksimere fondens udbytte.

Hvordan ved man, hvilken forvalter der har gjort det bedst?

Der kan være stor forskel på, hvordan de forskellige banker og kapitalforvaltere griber opgaven med finansrapportering og risikorapportering an.

Manglen på en fælles standard gør det svært at få indsigt i, hvilken forvalter der reelt har opnået det bedste resultat. Og uden den indsigt kan det være en udfordring at træffe beslutninger med henblik på at maksimere fondens udbytte.

Hemonto kundeportal
Få indsigt og overblik med vores digitale platform

Vi samler alle fondens data på tværs af banker og kapitalforvaltere og præsenterer dem i letforståelige rapporter om afkast, risiko og omkostninger i vores kundeportal og app. På den måde får I én samlet rapporteringsløsning.

Platformen giver jer et retvisende billede af, hvordan fondens porteføljer klarer sig samlet, hver for sig og i forhold til hinanden. Det giver overblik på tværs af jeres forvaltere og gør det muligt for jer at sammenligne forvalternes performance.

Med vores digitale platform får I det overblik og den finansielle indsigt, der skal til, for at I kan træffe de rigtige beslutninger for fondens formue.

Hemonto kundeportal
Få indsigt og overblik med vores digitale platform

Vi samler alle fondens data på tværs af banker og kapitalforvaltere og præsenterer dem i letforståelige rapporter om afkast, risiko og omkostninger i vores kundeportal og app. På den måde får I én samlet rapporteringsløsning.

Platformen giver jer et retvisende billede af, hvordan fondens porteføljer klarer sig samlet, hver for sig og i forhold til hinanden. Det giver overblik på tværs af jeres forvaltere og gør det muligt for jer at sammenligne forvalternes performance.

Med vores digitale platform får I det overblik og den finansielle indsigt, der skal til, for at I kan træffe de rigtige beslutninger for fondens formue.

Har I det fulde overblik over fondens omkostninger til kapitalforvaltning?

Det kan være udfordrende at få det komplette overblik over alle de omkostninger, der er forbundet med at investere – særligt når man investerer i investeringsforeninger, hvor omkostninger til drift og administration modregnes investeringsforeningens afkast og derfor ikke fremgår som en direkte omkostning.
Og hvis man ikke er sikker på, hvad man betaler, kan det også være svært at vurdere, om man får nok for pengene.

Har I det fulde overblik over fondens omkostninger til kapitalforvaltning?

Det kan være udfordrende at få det komplette overblik over alle de omkostninger, der er forbundet med at investere – særligt når man investerer i investeringsforeninger, hvor omkostninger til drift og administration modregnes investeringsforeningens afkast og derfor ikke fremgår som en direkte omkostning.
Og hvis man ikke er sikker på, hvad man betaler, kan det også være svært at vurdere, om man får nok for pengene.

Vi giver jer overblik over fondens omkostninger og sikrer, at I ikke betaler mere end aftalt

Vi giver jer et fyldestgørende overblik over fondens omkostninger – også dem, der ikke står på regningen. Samlet set og for hver enkelt portefølje.

Derudover dobbelttjekker vi ”bonen” fra fondens forvaltere og sikrer, at I ikke betaler mere end aftalt. Hvis noget afviger fra porteføljeaftalen, tager vi dialogen med din forvalter og holder dig opdateret om udfaldet af dialogen.

I løbet af de sidste tre år har vi fundet fejl i omkostninger for et tocifret millionbeløb, som vi har sørget for, at vores kunder har fået refunderet.

Controlling
Controlling
Vi giver jer overblik over fondens omkostninger og sikrer, at I ikke betaler mere end aftalt

Vi giver jer et fyldestgørende overblik over fondens omkostninger – også dem, der ikke står på regningen. Samlet set og for hver enkelt portefølje.

Derudover dobbelttjekker vi ”bonen” fra fondens forvaltere og sikrer, at I ikke betaler mere end aftalt. Hvis noget afviger fra porteføljeaftalen, tager vi dialogen med din forvalter og holder dig opdateret om udfaldet af dialogen.

I løbet af de sidste tre år har vi fundet fejl i omkostninger for et tocifret millionbeløb, som vi har sørget for, at vores kunder har fået refunderet.

“En værdifuld samarbejdspartner”

 

Per Have, CEO
Bitten og Mads Clausens Fond

Har I det rette investeringssetup?

Fondes kapitalforvaltning er typisk en tillidssag, som overlades til en bank eller anden kapitalforvalter. Det er dog ofte dem, der har haft et langt og loyalt samarbejde med samme forvalter, som betaler de højeste omkostninger for forvaltningen – og så er tilliden dyrt købt.

Har I det rette investeringssetup?

Fondes kapitalforvaltning er typisk en tillidssag, som overlades til en bank eller anden kapitalforvalter. Det er dog ofte dem, der har haft et langt og loyalt samarbejde med samme forvalter, som betaler de højeste omkostninger for forvaltningen – og så er tilliden dyrt købt.

Hemonto sparringspartner
Sådan hjælper vi jer med at få mest muligt ud af fondens kapitalforvaltning

Hemonto er ikke en formueforvalter, og vi investerer ikke jeres formue eller sælger investeringsprodukter. Vi fungerer derimod som en uafhængig tredjepart, der hjælper jer med at opnå lavere omkostninger og en bedre udnyttelse af investeringsrammer og kapitalforvaltere. Hvordan gør vi det?

  • Med udgangspunkt i vores dybdegående viden om kapitalforvaltning tilbyder vi løbende sparring og evaluering af fondens kapitalforvaltning med fokus på afkast, omkostninger og risiko.
  • Kommer vi i fællesskab frem til, at fondens investeringsstrategi bør ændres, hjælper vi gerne med at lægge en skræddersyet investeringsstrategi, der har til formål at maksimere fondens afkast inden for rammerne af jeres ønsker og behov.
  • Skulle behovet for at finde en ny forvalter opstå, hjælper vi med at vælge den helt rette forvalter på et datadrevet beslutningsgrundlag.
Hemonto sparringspartner
Sådan hjælper vi jer med at få mest muligt ud af fondens kapitalforvaltning

Hemonto er ikke en formueforvalter, og vi investerer ikke jeres formue eller sælger investeringsprodukter. Vi fungerer derimod som en uafhængig tredjepart, der hjælper jer med at opnå lavere omkostninger og en bedre udnyttelse af investeringsrammer og kapitalforvaltere. Hvordan gør vi det?

  • Med udgangspunkt i vores dybdegående viden om kapitalforvaltning tilbyder vi løbende sparring og evaluering af fondens kapitalforvaltning med fokus på afkast, omkostninger og risiko.
  • Kommer vi i fællesskab frem til, at fondens investeringsstrategi bør ændres, hjælper vi gerne med at lægge en skræddersyet investeringsstrategi, der har til formål at maksimere fondens afkast inden for rammerne af jeres ønsker og behov.
  • Skulle behovet for at finde en ny forvalter opstå, hjælper vi med at vælge den helt rette forvalter på et datadrevet beslutningsgrundlag.
Lever jeres banker og kapitalforvaltere op til fondens krav om etik og bæredygtighed?

Tidligere har fonde ikke kunnet vurdere ansvarligheden og bæredygtigheden af deres investeringer, da de ikke har kunnet få den nødvendige viden fra deres banker og forvaltere.

Uden viden om etik og bæredygtighed har fonde ikke kunnet sætte konkrete mål for deres investeringer og heller ikke kunnet formidle deres ambitioner og resultater på dette område til deres interessenter.

Lever jeres banker og kapitalforvaltere op til fondens krav om etik og bæredygtighed?

Tidligere har fonde ikke kunnet vurdere ansvarligheden og bæredygtigheden af deres investeringer, da de ikke har kunnet få den nødvendige viden fra deres banker og forvaltere.

Uden viden om etik og bæredygtighed har fonde ikke kunnet sætte konkrete mål for deres investeringer og heller ikke kunnet formidle deres ambitioner og resultater på dette område til deres interessenter.

Få indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil med ESG-rapportering

I samarbejde med Matter giver vi jer detaljeret indsigt i fondens porteføljes bæredygtighedsprofil – en indsigt som tidligere kun har været forbeholdt de store pensionskasser.

Det sker via en detaljeret ESG-rapport, som vurderer hver enkelt investering på op mod 50 forskellige kriterier relateret til alt fra klima- og miljøhensyn, arbejdsforhold og menneskerettigheder til ansvarlig virksomhedsdrift.

Med den indsigt har I mulighed for at tage kontrol over porteføljens bæredygtighedsprofil, og I får et solidt grundlag for at formidle denne til omverdenen.

Ken Gamskjaer (fonde)
Ken Gamskjaer
Få indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil med ESG-rapportering

I samarbejde med Matter giver vi jer detaljeret indsigt i fondens porteføljes bæredygtighedsprofil – en indsigt som tidligere kun har været forbeholdt de store pensionskasser.

Det sker via en detaljeret ESG-rapport, som vurderer hver enkelt investering på op mod 50 forskellige kriterier relateret til alt fra klima- og miljøhensyn, arbejdsforhold og menneskerettigheder til ansvarlig virksomhedsdrift.

Med den indsigt har I mulighed for at tage kontrol over porteføljens bæredygtighedsprofil, og I får et solidt grundlag for at formidle denne til omverdenen.

“Det er en stor hjælp at få professionel administration og styring af vores finansielle formue.”Kim Henning Hansen, Direktør
Fonden Langelands Elforsyning

“Vi fordeler nu forvaltningen af formuen ud på flere forvaltere – og har samtidig bevaret overblikket og styringen.”

 

Hanne Jervild, Direktør
Helsefonden

“Det er en stor hjælp at få professionel administration og styring af vores finansielle formue.”

Kim Henning Hansen, Direktør
Fonden Langelands Elforsyning

“Vi fordeler nu forvaltningen af formuen ud på flere forvaltere – og har samtidig bevaret overblikket og styringen.”

Hanne Jervild, Direktør
Helsefonden

Kontakt os for en uforpligtende samtale  
Kontakt os for en uforpligtende samtale  
Henning-Svane-(spejlvendt)

Henning Svane
Founder & Partner
+45 3024 1553
hs@hemonto.com

Ken Gamskjaer (segment)
Henning Svane

Henning Svane
Founder & Partner
+45 3024 1553
hs@hemonto.com

Ken Gamskjaer

Ken Gamskjaer
CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Kontakt

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Svanemøllevej 16
DK-2100 København Ø

HEMONTO LAB
Ny banegårdsgade 55
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53, 3. sal
NO-0279 Oslo

Kontakt

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Svanemøllevej 16
DK-2100 København Ø

HEMONTO LAB
Ny banegårdsgade 55
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53, 3. sal
NO-0279 Oslo