Vi har spurgt 6 kapitalforvaltere om deres bud på, hvordan investorer bør forholde sig til Corona-virussens effekt på det finansielle marked

Virusfrygt dominerer alle overskrifter og har for længst sat sit tydelige aftryk på de finansielle markeder. Nogle investorer rammes af panik og sælger ud af deres aktier, mens andre vælger at lukke øjnene og håbe på det bedste, og andre igen ser det som en kærkommen mulighed for at købe op.

Meningerne og reaktionerne er mange, men fælles er enigheden dog om, at fremtiden er usikker, og at ingen har endegyldige svar på, hvordan de finansielle markeder vil udvikle sig sammen med den nuværende pandemi.

Som Danmarks største uafhængige vagthund inden for kapitalforvaltning har vi spurgt flere forskellige kapitalforvaltere, hvordan de mener, at du som investor bør forholde dig, samt hvordan forvalterne selv håndterer Corona-virussens effekt på de finansielle markeder.

Overordnet set er der bred enighed blandt forvalterne om, at man som investor ikke bør gå i panik og sælge ud af sine aktier, men i stedet bør holde fast i sin langsigtede investeringsstrategi. Argumentet er, at man ellers kan risikere ikke at være med på bølgen, når markederne igen går op. Derudover er flere forvaltere opmærksomme på eventuelle attraktive investeringsmuligheder, som situationen måtte medføre.

Den nuværende situation kan dog være en stor udfordring, hvis din investeringsstrategi ikke er tilstrækkeligt tilpasset din risikoprofil.

Hvis du vil have en second opinion på din nuværende strategi eller dine forvalternes performance under Corona-krisen, er du meget velkommen til at kontakte os. Herunder kan du læse forvalternes fulde kommentarer til den aktuelle situation.

“… der er ingen tvivl om at jeg hellere ville købe aktier end sælge pt.”

“Vi må forvente fortsat store udsving på finansmarkederne de næste uger/måneder… kursniveauerne på højkvalitetsaktier synes imidlertid efterhånden meget attraktiv for langsigtede investorer, og der er ingen tvivl om at jeg hellere ville købe aktier end sælge pt.

I Maj Invest vælger vi af forsigtighedsårsager pt. at fastholde en neutral fordeling mellem aktier/risikoaktiver og obligationer, der afspejler den enkelte investors langsigtede målepunkt, og foretager derfor ikke omlægninger i vore kunders balancerede porteføljer, så længe regeringerne i store dele af Europa træffer stadig mere vidtgående foranstaltninger for at inddæmme spredning af Corona smitte og dermed lukker aktiviteter ned.

Klart, at velbegrundet usikkerhed om hvor hårdt og hvor langvarig vækstnedgangen bliver i USA og Europa er intakt, og så længe dette er tilfældet, og der er kraftig vækst i antal smittede (og ingen vaccine eller lign.) vil aktierne næppe rette sig signifikant. Jeg er til gengæld overbevist om gode muligheder for stærke aktiemarkeder når ovenstående afklares blot i et vist omfang.”

– Peter Starup, Chef for Formueforvaltning hos Maj Invest

“… erfaringsmæssigt er det bedst at holde fast i en spredt, balanceret portefølje…”

“Vi har både en coronakrise og en oliekrise på samme tid. Begge kriser er globale og påvirker de finansielle markeder bredt.

Vi har reduceret risiko de fleste steder, og har gennem længere tid set faresignaler i specielt virksomhedsobligationer, hvis prisfastsættelse har været anstrengt.

Vi har skruet op for antallet af interne beslutningsmøder, for der er mange muligheder som aktiv forvalter i et marked med store udsving. De ekstremt lave styringsrenter og massive hjælpepakker giver muligheder på aktiemarkedet i de kommende uger og måneder.

Som investor bør man have tillid til sin formueforvalters evne til at navigere i markedet og stole på den risikoprofil, der er lagt. Bliver man alligevel utryg ved de store udsving, er vi altid klar til at diskutere strategien og tilpasse om nødvendigt. Men erfaringsmæssigt er det bedst at holde fast i en spredt, balanceret portefølje, og så sørger vi for den nødvendige rebalancering.”

– Sydbank

“Vi anbefaler, at vores kunder holder fast i sin investeringsstrategi, og undgår at gå i panik”

“Vi anbefaler, at vores kunder holder fast i sin investeringsstrategi, og undgår at gå i panik. Den er som udgangspunkt tilpasset kundens risikoprofil og tager således blandt andet højde for, hvor lang eller kort en investeringshorisont, kunden har.

Grundlæggende skal man være bevidst om, at det er meget svært at time en bund eller top i markedet. Finanspolitiske og pengepolitiske tiltag med ét kan vende stemningen på finansmarkederne. Og når det sker, risikerer kunden at have taget en stor del af nedturen, hvorefter kunden så ændrer sin risikoprofil til et lavere niveau for derefter at se kurserne stige, og så får man ikke del i den efterfølgende optur.

Udviklingen på den økonomiske side affødt af Corona (COVID-19) må siges at være langt større end først antaget. Og uvisheden er blevet langt større de seneste dage, hvilket gør, at omfanget af de økonomiske konsekvenser er svære at sige noget endeligt om. Meget afhænger af, om virussen bliver inddæmmet eller spreder sig i langt højere grad. Derfor forventer vi også, at den kommende tid bliver præget af uro på finansmarkederne og større udsving.

Som investor skal man generelt være varsom med at have en for kort tidshorisont. Samtidig skal man huske på, at 2019 var et historisk godt investeringsår, så selvom det aldrig er tilfredsstillende at notere sig negative afkast på den korte bane, så kommer det oven på en lang og meget indbringende periode de seneste mange år.”

– PFA Asset Management

“Over den kommende tid vil vi styre porteføljernes risikoniveau i tråd med den langsigtede strategi og holde skarpt øje med de attraktive investeringsmuligheder, der viser sig”

“Mange års erfaring på de finansielle markeder har bragt os sikkert gennem en række krisesituationer. Vores opgave er at bevare overblikket og adskille facts fra frygt.

Centralbankerne understøtter markederne, og der er ekspansive tiltag fra de offentlige kasser i støbeskeen. De markante rentefald har mindsket afkastforventningerne til obligationer, mens aktiernes forventede merafkast i dag er markant højere end ved årets indgang. På trods af udsigt til svag recession i Europa, Japan og endog USA vil indtjeningen som altid blive normaliseret og aktier blive attraktive.

Vi fået en betydelig rystelse, som rammer virksomheder hårdt inden for blandt andet luftfart og oliesektoren. Vi har set betydelige kursfald på virksomhedsobligationer i disse sektorer, som dog ikke har ramt porteføljerne, da vi over tid har neddroslet eksponeringen til især high yield. Vi ser fortsat særdeles høj risiko ved investering i high yield.

Langt hovedparten af de alternative aktivklasser har i denne turbulente periode levet op til formålet med stabile afkast, hvilket understreger fordelen ved at diversificere.

Over den kommende tid vil vi styre porteføljernes risikoniveau i tråd med den langsigtede strategi og holde skarpt øje med de attraktive investeringsmuligheder, der viser sig.”

– ATRIUM

“Vi anbefaler derfor at holde fast i sit langsigtede investeringsperspektiv”

“Aktiemarkeder kan ikke lide usikkerhed. I disse dage ser vi stor usikkerhed og markedspåvirkning bl.a. drevet af Corona-virus. Det afhænger ikke bare af omfanget af denne epidemi, men også af kort- og langsigtede reaktionsmønstre på situationen. I den aktuelle situation er det naturligvis relevant at bruge tid på at forstå eventuelle vedvarende langsigtede konsekvenser, som denne tragiske pandemi har, i et investeringsmæssigt perspektiv.

Hos C WorldWide forholder vi os til, om visse interessante selskaber bliver udsat for kortsigtet salgspres, der ikke har relevans i det lange perspektiv. Vi sammenligner løbende disse potentielle investeringskandidater med de selskaber, der allerede er i porteføljen. I grunden er det nemlig vores opfattelse, at der kun er få virkeligt unikke selskaber, som man bør investere i på langt sigt.

Historien har vist, at det ikke kan betale sig at gå hyppigt ind og ud af markedet. Risikoen for at sælge og derefter ikke nå med på toget igen er for betydelig. Vi anbefaler derfor at holde fast i sit langsigtede investeringsperspektiv.”

– C Worldwide Asset Management

“… vigtigt at holde hovedet koldt og fastholde fokus på sin langsigtede investeringsstrategi”

“Finansmarkedet er blevet udfordret den seneste tid, da spredning af Covid-19 virus skaber usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske vækst.

Usikkerheden bunder i en ændret adfærd blandt forbrugere og virksomheder. Ofte er denne adfærdsændring midlertidig og vil normaliseres når frygten reduceres, men lige nu er frygten høj. Som investorer går vi derfor en udfordrende tid i møde, hvor udsvingene på især aktiemarkederne er højere end normalt.

Vi ved ikke, hvor lang tid der går, før frygten når sit højdepunkt, men vi ved, at historisk har frygtsom adfærd været lig med attraktive muligheder på længere sigt. Vi ved også, at de største daglige tab og gevinster er at finde i disse ”frygtperioder”. Derfor er det vigtigt at holde hovedet koldt og fastholde fokus på sin langsigtede investeringsstrategi.

Vores stemningsindikator har siden aktierekorderne midt i februar ændret sig radikalt grundet de voldsomme aktiekursfald og er gået fra eufori til frygt. Den signalerer nu, at vi trods markedsuroen skal begynde at se efter muligheder frem for på nuværende tidspunkt at reducere risikoen.”

– Jyske Capital