Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning betyder, at man forsøger at få et afkast, der er bedre end markedsafkastet. Se også passiv forvaltning.

Aktiv forvaltning betyder, at man forsøger at få et afkast, der er bedre end markedsafkastet. Se også passiv forvaltning.