Bæredygtig investering

Bæredygtig investering er et vidt begreb, da bæredygtighed kan være svært at definere. Investorer har forskellige fokusområder inden for bæredygtighed. For nogle investorer vægter miljøhensyn højest, mens andre investorer fokuserer på ligestilling og gode arbejdsvilkår.

Bæredygtig investering er et vidt begreb, da bæredygtighed kan være svært at definere. Investorer har forskellige fokusområder inden for bæredygtighed. For nogle investorer vægter miljøhensyn højest, mens andre investorer fokuserer på ligestilling og gode arbejdsvilkår.