Eksklusionsliste

En investor kan udarbejde en eksklusionsliste, som er en liste over virksomheder, de ikke vil investere i. En eksklusionsliste består typisk af virksomheder, hvis aktiviteter er i strid med investorens etiske strategi. Det er ofte virksomheder, der har aktiviteter inden for kontroversielle forretningsområder såsom våbenproduktion, eller som har aktiviteter, der strider imod internationale konventioner om menneskerettigheder.

En investor kan udarbejde en eksklusionsliste, som er en liste over virksomheder, de ikke vil investere i. En eksklusionsliste består typisk af virksomheder, hvis aktiviteter er i strid med investorens etiske strategi. Det er ofte virksomheder, der har aktiviteter inden for kontroversielle forretningsområder såsom våbenproduktion, eller som har aktiviteter, der strider imod internationale konventioner om menneskerettigheder.