Likvidt papir

At et papir er likvidt betyder, at det er nemt omsætteligt. Omvendt med illikvide papirer.

At et papir er likvidt betyder, at det er nemt omsætteligt. Omvendt med illikvide papirer.