Modpartsrisiko

Risikoen for at lide et finansielt tab som følge af, at modparten i en handel misligholder sine betalingsforpligtelser. 

 

Risikoen for at lide et finansielt tab som følge af, at modparten i en handel misligholder sine betalingsforpligtelser.