Noteret aktie

Noterede aktier er aktier i selskaber, som er noteret på en børs. Ofte er risikoen lavere end ved unoterede aktier.

Noterede aktier er aktier i selskaber, som er noteret på en børs. Ofte er risikoen lavere end ved unoterede aktier.