Passiv forvaltning

Passiv forvaltning betyder, at man forsøger at få et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Målet er at holde omkostningerne nede. Se også aktiv forvaltning.