Passiv forvaltning

Passiv forvaltning betyder, at man forsøger at få et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Målet er at holde omkostningerne nede. Se også aktiv forvaltning.

Passiv forvaltning betyder, at man forsøger at få et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Målet er at holde omkostningerne nede. Se også aktiv forvaltning.