Svanemærket investeringsfond

Svanemærkede investeringsfonde er fonde, der lever op til 25 krav til fondes investeringer og aktive ejerskab. Kravene har fokus på bæredygtighed og omfatter blandt andet, at mindst 90 % af fondens portefølje bliver ESG-screenet minimum én gang årligt, og at mindst halvdelen af porteføljens investeringer skal være bedømt som bæredygtige. Derudover må svanemærkede investeringsfonde ikke investere i virksomheder, hvis aktiviteter strider mod internationale konventioner og normer, hvad angår menneskerettigheder, korruption og miljøovertrædelser. Hvis en fond skal opnå svanemærket, må den heller ikke investere i virksomheder med mere end 5 % af omsætningen fra visse miljøskadende aktiviteter eller produktion eller salg af konventionelle våben og tobak.

Der stilles ydermere høje krav til transparens i Svanemærkede fondes investeringer og bæredygtighedsaktiviteter. Svanemærket giver således investorer tryghed for, at deres investeringer fremmer bæredygtighed.  

Svanemærkede investeringsfonde er fonde, der lever op til 25 krav til fondes investeringer og aktive ejerskab. Kravene har fokus på bæredygtighed og omfatter blandt andet, at mindst 90 % af fondens portefølje bliver ESG-screenet minimum én gang årligt, og at mindst halvdelen af porteføljens investeringer skal være bedømt som bæredygtige. Derudover må svanemærkede investeringsfonde ikke investere i virksomheder, hvis aktiviteter strider mod internationale konventioner og normer, hvad angår menneskerettigheder, korruption og miljøovertrædelser. Hvis en fond skal opnå svanemærket, må den heller ikke investere i virksomheder med mere end 5 % af omsætningen fra visse miljøskadende aktiviteter eller produktion eller salg af konventionelle våben og tobak.

Der stilles ydermere høje krav til transparens i Svanemærkede fondes investeringer og bæredygtighedsaktiviteter. Svanemærket giver således investorer tryghed for, at deres investeringer fremmer bæredygtighed.