Total Expense Ratio (TER)

Total Expense Ratio (TER) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i en investeringsforening. TER angives som en årlig procentsats.

Total Expense Ratio (TER) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i en investeringsforening. TER angives som en årlig procentsats.