Tolerancegrad

Som investor kan man fastsætte en tolerancegrad for, hvor stor en del af omsætningen man vil tillade, der kommer fra kontroversielle aktiviteter i de virksomheder, man har investeret i.

Et eksempel kan være, at en investor har en overordnet politik om ikke at investere i virksomheder, som associeres med våbenproduktion. Da nogle industrier servicerer meget bredt, kan det dog være en udfordring at ekskludere alle virksomheder associeret med våbenproduktion, hvorfor man kan være nødsaget til at sætte en max-værdi for, hvor stor en del af omsætningen, der må stamme fra våbenproduktionen – eksempelvis en tolerancegrad på 5 %.

Som investor kan man fastsætte en tolerancegrad for, hvor stor en del af omsætningen man vil tillade, der kommer fra kontroversielle aktiviteter i de virksomheder, man har investeret i.

Et eksempel kan være, at en investor har en overordnet politik om ikke at investere i virksomheder, som associeres med våbenproduktion. Da nogle industrier servicerer meget bredt, kan det dog være en udfordring at ekskludere alle virksomheder associeret med våbenproduktion, hvorfor man kan være nødsaget til at sætte en max-værdi for, hvor stor en del af omsætningen, der må stamme fra våbenproduktionen – eksempelvis en tolerancegrad på 5 %.