Udtrækning

Udtrækning er processen, hvor en obligation udløber, eller en låntager indfrier sit obligationslån. På en del obligationer sker der løbende udtrækning.