Tidsvægtet eller pengevægtet afkast

Hvis du anvender flere forskellige kapitalforvaltere, eller hvis du ønsker at sammenligne dit afkast med ”kollegaer” med en tilsvarende formue, så er det essentielt, at du baserer din sammenligning på et ens grundlag. Det kan dog sommetider være svært, da der findes forskellige måder at opgøre afkast – og selvom det virker ulogisk, så kan de forskellige metoder give vidt forskellige procentafkast. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken metode den enkelte kapitalforvalter anvender.

Overordnet set, benyttes to forskellige metoder til beregning af procentafkast, og de har hver sine fordele og ulemper. Vi ser nærmere på de to metoder i blogindlægget her.

Gratis whitepaper

10 gode råd til bedre overvågning af din formue

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få 10 konkrete råd til at få mest muligt ud af investeringerne og samtidig være på forkant med fald i markedet.

Tidsvægtet afkast / Time-Weighted Return (TWR)

Det tidsvægtede afkast er den internationale beregningsstandard foreskrevet i ”Global Investment Performance Standards” (GIPS), og det er således den metode, der anbefales til brug for måling af kapitalforvaltere.

Det tidsvægtede afkast vægter alle dage lige højt – også selvom der den ene dag er investeret dobbelt så meget kapital. Rent teknisk betyder det, at beregningsmetoden deler perioden op i delperioder på hver én dag, hvorefter afkastet beregnes i procent i forhold til markedsværdien den pågældende dag. Til sidst sammenkobles de daglige afkast for at angive afkastet over den ønskede periode.

På den måde sikrer denne metode, at porteføljens performance måles uafhængigt af, om du tager penge ud eller skyder penge ind i porteføljen. Derfor viser procenten den reelle kapitalforvalters performance og sikrer et 100% konsistent sammenligningsgrundlag. 

Vi kan illustrere TWR med et simpelt eksempel, hvor vi arbejder med to dage. Den første dag investeres 100 millioner kroner, som genererer et afkast på 10 millioner kroner eller 10%. Næste dag indskydes yderligere 90 millioner kroner, så primo markedsværdien på anden dag er (100 millioner kroner + 10 millioner kroner + 90 millioner kroner) = 200 millioner kroner. Det giver følgende resultat:

Når man beregner performance med TWR, vil man sommetider opleve procenter, der bryder med intuitionen. Det skyldes ofte, at der er blevet taget penge ud og/eller ind af porteføljen. Eksempelvis viser resultatet fra vores eksempel et negativt absolut afkast, selvom afkastprocenten er positiv. Her er afkastprocenten et udtryk for, at der ville være tjent 1,75% på den investerede kapital, hvis der ikke var sat penge ind i perioden.

Det tidsvægtede afkast sikrer således, at en kapitalforvalter ikke favoriseres eller straffes uberettiget, da det i de fleste tilfælde er formuehaveren, der afgør hvorvidt der skal tilføres eller trækkes midler ud i den givne periode. Det betyder samtidig, at det tidsvægtede afkast ikke nødvendigvis fortæller noget om, hvor meget du egentlig har tjent på den investerede kapital. Her skal vi i stedet kigge mod det pengevægtede afkast.

Pengevægtet afkast / Money-Weighted Return (MWR)

Det pengevægtede afkast viser afkastet på den gennemsnitlige investerede kapital (markedsværdien), og resultatet svarer samtidig til den interne rente (IRR). Den helt store forskel i forhold til det tidsvægtede afkast er, at det pengevægtede afkast sammenlægges over en given periode og derefter holdes op mod den gennemsnitlige markedsværdi i perioden.

Det pengevægtede afkast kan beregnes med samme eksempel som før. Her kan vi se, at alle indskud og udtræk medtages i beregningen inklusiv både størrelse og timing:

Ved at benytte MWR på vores eksempel, får vi et afkast som er -3,33% på et negativt afkast på 5 millioner. Det pengevægtede afkast fortæller således end helt anden historie end det tidsvægtede afkast, og er ideelt, når man har behov for at kende sin reelle forrentning af den investerede kapital. Derimod er det bestemt ikke at foretrække til sammenligning på tværs af kapitalforvaltere.

Gratis whitepaper

10 gode råd til bedre overvågning af din formue

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få 10 konkrete råd til at få mest muligt ud af investeringerne og samtidig være på forkant med fald i markedet.

Hvad er den foretrukne beregningsmetode?

Beregning af procentafkast er noget, der på overfladen burde være enkelt, men desværre ikke er det i praksis. Redegørelsen ovenfor kan kort opsummeres i to hovedpunkter:

  • Tommelfingerreglen er, at det tidsvægtede afkast er at foretrække, når man skal sammenligne og benchmarke sine kapitalforvaltere – og det bør derfor altid være den foretrukne metode.
  • Man kan dog med fordel supplere med det pengevægtede afkast, når man ønsker at kende sin reelle forrentning på den investerede kapital.

Dette var blot en simpel gennemgang, og det bliver hurtigt mere komplekst, hvis man inddrager timing af indskud/udtræk, derivater og så videre, men det er en helt anden sag. Det skal samtidig påpeges, at afkast aldrig kan stå alene, men altid bør suppleres med et risikojusteret nøgletal.

Vil du have en dybere gennemgang af beregningerne af afkast, eller ønsker du en indsigt i formlerne bag? Så er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt os i dag

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt