Hemonto hjælper boligorganisationer med forvaltning af formue

Boligorganisationer

Med konsolideret rapportering og rådgivning fra en 100 % uafhængig partner får I de bedste vilkår for boligorganisationens formue og mere tid til jeres primære formål.

Få mest muligt ud af de investeringsmuligheder, I har som boligorganisation

Det stiller store krav til effektiviteten af jeres kapitalforvaltning, at boligorganisationer har begrænsede investeringsmuligheder.

Med konsolideret rapportering og rådgivning fra en 100 % uafhængig partner får I de bedste vilkår for boligorganisationens formue og mere tid til jeres primære formål.

Anders Dam Haubro, Head of Customer Success hos Hemonto

Betaler I for meget for kapitalforvaltningen?

Det er vores erfaring fra vores samarbejde med andre boligorganisationer, at der kan være store besparelser at hente ved at genforhandle aftalen med kapitalforvalterne. Måske er det også tilfældet hos jer?

Vi sikrer, at jeres omkostninger er markedskonforme, og at I ikke betaler mere end aftalt

Som jeres finansielle bodyguard overvåger vi løbende boligorganisationens investeringer og påpeger eventuelle uhensigtsmæssigheder.

Vi vurderer for eksempel, om jeres omkostninger er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering. Derudover tjekker vi “bonen” fra jeres kapitalforvaltere og sikrer, at I ikke betaler mere end aftalt.

Når vi finder en fejl, henvender vi os til forvalteren og sørger for, at I modtager jeres tilbagebetaling. Hvert år finder vi fejl for flere millioner for vores kunder.

Det skaber tryghed for kapitalforvaltningen og de bedste vilkår for boligorganisationens formue.

Hemontos lokaler i Rømerhus i Aarhus

Bruger I lang tid på regnskab og administration?

Det er en vigtig opgave at udarbejde regnskaber, men det kræver tid at bogføre hver eneste transaktion. Tid, som i stedet kunne bruges på andre værdiskabende aktiviteter.

Lad os klare det praktiske, så I får mere tid til jeres primære formål som boligorganisation

Hemonto fungerer som jeres outsourcede finansafdeling. Vi sørger for alt lige fra løbende afstemning af konti og depoter og udarbejdelse af regnskaber for kapitalforvaltningen til den løbende dialog med revisor.

På den måde kan I koncentrere jer om jeres primære formål uden at skulle bekymre jer om alt det administrative.

Det kræver tid at bevare overblikket og udarbejde finansielle rapporter

Der kan være stor forskel på, hvordan de forskellige banker og kapitalforvaltere griber opgaven med finansrapportering og risikorapportering an.

Manglen på en fælles standard gør det svært at få indsigt i, hvilken forvalter der reelt har opnået det bedste resultat. Og uden den indsigt kan det være en udfordring at træffe beslutninger med henblik på at maksimere boligorganisationens udbytte.

Få overblik over investeringerne med konsolideret rapportering fra en uafhængig partner

Med vores intuitive rapporteringsplatform får I én samlet oversigt over alle investeringerne. Det giver nemt og hurtigt overblik på tværs af jeres forvaltere og gør det muligt for jer at sammenligne deres resultater og omkostninger på et objektivt datagrundlag.

Vi samler alle boligorganisationens data i let overskuelige rapporter om afkastrisiko og omkostninger. Det giver jer den finansielle indsigt, der skal til for at træffe de bedste beslutninger for boligorganisationens investeringer og få mest muligt ud af afdelingernes midler.

Hemontos webportal med investeringsoverblik

Får I mest muligt ud af boligorganisationens kapitalforvaltning?

Det stiller store krav til effektiviteten af jeres kapitalforvaltning, at boligorganisationer har begrænsede investeringsmuligheder.

Få uafhængig rådgivning fra en erfaren sparringspartner uden modstridende interesser

Som jeres finansielle bodyguard tilbyder vi uafhængig formuerådgivning, der giver jer muligheden for at opnå det bedst mulige afkast til de laveste omkostninger inden for de rammer, I er underlagt.

Med udgangspunkt i vores dybdegående viden om formueforvaltning tilbyder vi sparring i øjenhøjde og løbende evaluering af boligorganisationens forvaltning med fokus på afkast, omkostninger og risiko.

Derudover bistår vi gerne med strategisk rådgivning om både investeringsstrategi og valg af formueforvaltere. Vi giver også en second opinion på forvalternes vurdering af egen indsats og deltager i forvaltermøder, så I er sikret et maksimalt udbytte af forvaltningen.

Vi har analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger investeringer for over 300 mia. kr. Vi har således markedets mest omfattende datagrundlag at basere vores uafhængige rådgivning på.

Hemonto yder rådgivning og rapportering om kapitalforvaltning og investering til boligorganisationer

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres boligorganisation?

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt