Fagforeninger

Med konsolideret rapportering og rådgivning fra en 100 % uafhængig partner får I de bedste vilkår for fagforeningens formue og en værdifuld frigivelse af tid, som l kan bruge på jeres primære formål.

Vi sikrer, at I trygt kan stå på mål for kapitalforvaltningen

Fagforeninger har et stort ansvar for at få mest muligt ud af medlemmernes midler uden at løbe for store risici.

Med konsolideret rapportering og rådgivning fra en 100 % uafhængig partner får I de bedste vilkår for fagforeningens formue og en værdifuld frigivelse af tid, som l kan bruge på jeres primære formål.

Hemonto hjælper fagforeninger med at holde styr på kapitalforvaltningen

Har I det optimale investeringssetup?

Som fagforening skal I stå på mål over for mange forskellige instanser, når det kommer til forvaltningen af medlemmernes midler. Derfor er det helt centralt, at I med sikkerhed ved, at der er 100 % styr på kapitalforvaltningen. Og den sikkerhed får I med vores løsning.

Få en finansiel bodyguard, der vogter over jeres investeringer

Som jeres finansielle bodyguard overvåger vi løbende jeres investeringer og sikrer, at alt er, som det skal være – både hvad angår risiko, omkostninger og allokering. På den måde undgår I ubehagelige overraskelser, og samtidig får I mulighed for at være proaktive frem for reaktive.

Vi vurderer blandt andet, om jeres omkostninger er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering. Derudover tjekker vi “bonen” fra jeres kapitalforvaltere og sikrer, at I ikke betaler mere end aftalt.

Når vi finder en fejl, henvender vi os til forvalteren og sørger for, at I modtager jeres tilbagebetaling. Alene sidste år fik vi refunderet et tocifret millionbeløb til vores kunder.

Alt i alt sikrer vi de bedste vilkår for fagforeningens formue, så I kan føle jer trygge ved kapitalforvaltningen og til hver en tid stå på mål for den – uanset hvem der spørger.

Hemonto medarbejder Kasper Hald, Senior Advisor

Bruger I lang tid på regnskab og administration?

Det er en vigtig opgave at udarbejde regnskaber, men det kræver tid at bogføre hver eneste transaktion. Tid, som i stedet kunne bruges på andre værdiskabende aktiviteter.

Lad os klare det praktiske, så I får mere tid til jeres primære formål som fagforening

Hemonto fungerer som jeres outsourcede finansafdeling. Vi sørger for alt lige fra løbende afstemning af konti og depoter og udarbejdelse af regnskaber for kapitalforvaltningen til den løbende dialog med revisor.

På den måde kan I koncentrere jer om fagforeningens primære formål uden at skulle bekymre jer om alt det administrative.

Får I mest muligt ud af fagforeningens kapitalforvaltning?

Som fagforening har I et stort ansvar for at få mest muligt ud af medlemmernes formue uden at løbe for store risici – og det afhænger af optimal kapitalforvaltning.

Det ansvar kan vi hjælpe jer med at leve op til.

Få uafhængig rådgivning fra en erfaren sparringspartner uden modstridende interesser

Vi tilbyder uafhængig sparring i øjenhøjde og løbende evaluering af kapitalforvaltningen. Det giver jer muligheden for at opnå det bedst mulige afkast til de laveste omkostninger.

Hvis I har behov for det, bistår vi med strategisk rådgivning om både investeringsstrategi og valg af formueforvaltere. Vi giver også gerne en second opinion på forvalternes vurdering af egen indsats og deltager i forvaltermøder, så I er sikret et maksimalt udbytte af forvaltningen.

Vi har analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger investeringer for over 300 mia. kr. Vi har således markedets mest omfattende datagrundlag at basere vores uafhængige rådgivning på.

Hemontos lokaler i Rømerhus i Aarhus

Lever jeres banker og kapitalforvaltere op til fagforeningens krav om etik og bæredygtighed?

Ofte kan banker og kapitalforvaltere ikke dokumentere, hvordan en investeringsportefølje egentligt påvirker verden omkring os.

Uden denne viden er det svært at sætte konkrete mål for investeringerne, når det kommer til etik og bæredygtighed – og ikke mindst formidle jeres ambitioner og resultater på dette område til jeres interessenter.

Få indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil med ESG-rapportering

I samarbejde med Matter giver vi jer detaljeret indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil – en indsigt som tidligere kun har været forbeholdt de store pensionskasser.

Det sker via en detaljeret ESG-rapport, som vurderer hver enkelt investering på op mod 50 forskellige kriterier relateret til alt fra klima- og miljøhensyn, arbejdsforhold og menneskerettigheder til ansvarlig virksomhedsdrift.

Med den indsigt har I mulighed for at tage kontrol over porteføljens bæredygtighedsprofil, og I får et solidt grundlag for at formidle denne til omverdenen.

Hemonto rådgiver om ESG og kapitalforvaltning

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres fagforening med at få mere ud af formuen?

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt