Kommuner

Med konsolideret rapportering og rådgivning fra en 100 % uafhængig partner får I de bedste vilkår for kommunens formue og en værdifuld frigivelse af tid, som l kan bruge på jeres primære formål.

Vi sikrer, at I trygt kan stå på mål for kapitalforvaltningen

Kommuner har et stort ansvar for at få mest muligt ud af skatteborgernes formue uden at løbe for store risici.

Med konsolideret rapportering og rådgivning fra en 100 % uafhængig partner får I de bedste vilkår for kommunens formue og en værdifuld frigivelse af tid, som l kan bruge på jeres primære formål.

Har I det optimale investeringssetup?

Som kommune skal I stå på mål over for mange forskellige instanser, når det kommer til forvaltningen af skatteborgernes formue. Derfor er det helt centralt, at I med sikkerhed ved, at der er 100 % styr på kapitalforvaltningen. Og den sikkerhed får I med vores løsning.

Få en finansiel bodyguard, der vogter over jeres investeringer

Som jeres finansielle bodyguard overvåger vi løbende jeres investeringer og sikrer, at alt er, som det skal være – både hvad angår risiko, omkostninger og allokering. På den måde undgår I ubehagelige overraskelser, og samtidig får I mulighed for at være proaktive frem for reaktive.

Vi vurderer blandt andet, om jeres omkostninger til kapitalforvaltningen er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering. Derudover tjekker vi “bonen” fra jeres kapitalforvaltere og sikrer, at I ikke betaler mere end aftalt.

Når vi finder en fejl, henvender vi os til forvalteren og sørger for, at I modtager jeres tilbagebetaling. Alene sidste år fik vi refunderet et tocifret millionbeløb til vores kunder.

Alt i alt sikrer vi de bedste vilkår for kommunens formue, så I kan føle jer trygge ved kapitalforvaltningen og til hver en tid stå på mål for den – uanset hvem der spørger.

Hemonto medarbejder Kasper Hald, Senior Advisor

Bruger I lang tid på regnskab og administration?

Oplever du også, at de administrative opgaver i forbindelse med kapitalforvaltningen kan være komplicerede og tidskrævende? Og at Indenrigsministeriets retningslinjer for udarbejdelsen af regnskabet kan være uigennemskuelige?

Lad os klare det praktiske, så I får mere tid til jeres primære formål

Hemonto fungerer som jeres outsourcede finansafdeling. Vi sørger for alt lige fra løbende afstemning af konti og depoter og udarbejdelse af regnskaber for kapitalforvaltningen til den løbende dialog med revisor.

Gennem vores samarbejde med kommuner har vi opnået et indgående kendskab til Indenrigsministeriets retningslinjer, og vi sikrer naturligvis, at regnskabet efterlever disse.

På den måde kan I koncentrere jer om kommunens primære formål uden at skulle bekymre jer om alt det administrative.

Får I mest muligt ud af kommunens kapitalforvaltning?

Som kommune har I et stort ansvar for at få mest muligt ud af skatteborgernes formue samtidig med, at I er underlagt krav om ikke at løbe for store risici. Og det afhænger af optimal kapitalforvaltning. Det ansvar kan vi hjælpe jer med at leve op til.

Få uafhængig rådgivning fra en erfaren sparringspartner uden modstridende interesser

Vi tilbyder uafhængig sparring i øjenhøjde og løbende evaluering af kapitalforvaltningen. Det giver jer muligheden for at opnå det bedst mulige afkast til de laveste omkostninger inden for de rammer, I er underlagt.

Hvis I har behov for det, bistår vi med strategisk rådgivning om både investeringsstrategi og valg af formueforvaltere. Vi giver også gerne en second opinion på forvalternes vurdering af egen indsats og deltager i forvaltermøder, så I er sikret et maksimalt udbytte af forvaltningen.

Vi har analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger investeringer for over 400 mia. kr. Vi har således markedets mest omfattende datagrundlag at basere vores uafhængige rådgivning på.

Hemontos lokaler i Rømerhus i Aarhus

Lever jeres banker og kapitalforvaltere op til kommunens krav om etik og bæredygtighed?

Kommuner har som oftest defineret nogle principper for ansvarlighed og bæredygtighed i relation til investeringen af skatteborgernes midler.

Hos mange af de kommuner, vi samarbejder med, giver rapporteringen fra kapitalforvalterne dog ikke nok indsigt til, at kommunerne kan vurdere, om deres forvaltere overholder deres krav til forvaltningen.

Det er uhensigtsmæssigt for kommuner, som har et stort ansvar at leve op til, og som risikerer at blive hængt ud i pressen, hvis ikke etikken er i orden.

Hemonto hjælper velhavere og store organisationer med at få mest muligt ud af deres investeringer

Få indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil med ESG-rapportering

Vi giver jer detaljeret indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil – en indsigt som tidligere kun har været forbeholdt de store pensionskasser.

I får en detaljeret ESG-rapport, som vurderer hver enkelt investering på op mod 67 forskellige kriterier relateret til alt fra klima- og miljøhensyn, arbejdsforhold og menneskerettigheder til ansvarlig virksomhedsdrift.

Med den indsigt har I mulighed for at tage kontrol over porteføljens bæredygtighedsprofil, og I får et solidt grundlag for at formidle denne til omverdenen.

Det skaber tryghed for kommunens kapitalforvaltning.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres kommune med at få mere ud af formuen?

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt