Skip to content

Regnskab

Slip for besværet, og få et afstemt og konsolideret regnskab for værdipapirinvesteringerne

Vi leverer et afstemt og konsolideret regnskabsmateriale, der kan gives direkte til revisor eller posteres i eget økonomisystem – så I får mere tid til andre værdiskabende aktiviteter.

Regnskab

Slip for besværet, og få et afstemt og konsolideret regnskab for værdipapirinvesteringerne

Vi leverer et afstemt og konsolideret regnskabsmateriale, der kan gives direkte til revisor eller posteres i eget økonomisystem – så I får mere tid til andre værdiskabende aktiviteter.

Regnskab

Slip for besværet, og få et afstemt og konsolideret regnskab for værdipapirinvesteringerne

Vi leverer et afstemt og konsolideret regnskabsmateriale, der kan gives direkte til revisor eller posteres i eget økonomisystem – så I får mere tid til andre værdiskabende aktiviteter.

regnskab

Regnskab

 

Slip for besværet, og få et afstemt og konsolideret regnskab for værdipapirinvesteringerne

Vi leverer et afstemt og konsolideret regnskabsmateriale, der kan gives direkte til revisor eller posteres i eget økonomisystem – så I får mere tid til andre værdiskabende aktiviteter.

Med vores udvidede overvågning får du
  • Vished om, at I ikke betaler mere end aftalt – vi kontrollerer dine omkostninger i forbindelse med samtlige transaktioner og gebyrer. 
  • Refunderet eventuelle fejlopkrævninger – vi tager dialogen med forvalteren, når vi finder uoverensstemmelser i jeres omkostninger. 
  • De bedst mulige vilkår for jeres investeringer – vi analyserer og vurderer, om jeres omkostninger er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering. 
  • Vished om, at der bliver investeret som aftalt – vi giver dig overblik over jeres forvalteres investeringsrammer, og om de bliver overholdt. 
  • Opfølgning på eventuelle brud på jeres forvalteres investeringsrammer – vi undersøger potentielle brud på rammerne og holder dig orienteret undervejs. 
Det får I, når vi udarbejder jeres regnskab 
check-mark

Mere tid – vi udarbejder jeres regnskab for jer, så I slipper for besværet. Hvad end I har 500 eller 10.000 transaktioner om året. 

check-mark

Håndtering af den løbende dialog med revisor – vi står til rådighed i tilfælde af opklarende spørgsmål eller behov for yderligere data. 

check-mark

Et overskueligt og forståeligt regnskab  vi sørger for, at regnskabet er nemt at forstå. Både på det overordnede niveau og når man dykker ned i detaljerne. 

check-mark

Et afstemt og konsolideret regnskab, der dækker over alle jeres investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere – vi udarbejder et komplet og retvisende regnskab på baggrund af ensartede kurser og principper. 

check-mark

Mulighed for at arbejde videre med jeres data – vi leverer også regnskabsmaterialets underliggende data, så I kan foretage videre beregninger, filtreringer og søgninger i de enkelte transaktioner. 

Det får I, når vi udarbejder jeres regnskab 
check-mark

Mere tid – vi udarbejder jeres regnskab for jer, så I slipper for besværet. Hvad end I har 500 eller 10.000 transaktioner om året. 

check-mark

Håndtering af den løbende dialog med revisor – vi står til rådighed i tilfælde af opklarende spørgsmål eller behov for yderligere data. 

check-mark

Et overskueligt og forståeligt regnskab  vi sørger for, at regnskabet er nemt at forstå. Både på det overordnede niveau og når man dykker ned i detaljerne. 

check-mark

Et afstemt og konsolideret regnskab, der dækker over alle jeres investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere – vi udarbejder et komplet og retvisende regnskab på baggrund af ensartede kurser og principper. 

check-mark

Mulighed for at arbejde videre med jeres data – vi leverer også regnskabsmaterialets underliggende data, så I kan foretage videre beregninger, filtreringer og søgninger i de enkelte transaktioner. 

Det får I, når vi udarbejder jeres regnskab 
check-mark

Mere tid – vi udarbejder jeres regnskab for jer, så I slipper for besværet. Hvad end I har 500 eller 10.000 transaktioner om året. 

check-mark

Håndtering af den løbende dialog med revisor – vi står til rådighed i tilfælde af opklarende spørgsmål eller behov for yderligere data. 

check-mark

Et overskueligt og forståeligt regnskab  vi sørger for, at regnskabet er nemt at forstå. Både på det overordnede niveau og når man dykker ned i detaljerne. 

check-mark

Et afstemt og konsolideret regnskab, der dækker over alle jeres investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere – vi udarbejder et komplet og retvisende regnskab på baggrund af ensartede kurser og principper. 

check-mark

Mulighed for at arbejde videre med jeres data – vi leverer også regnskabsmaterialets underliggende data, så I kan foretage videre beregninger, filtreringer og søgninger i de enkelte transaktioner. 

Vi håndterer

250+

 tusinde transaktioner

Slip for at bogføre hver eneste transaktion i løbet af året 

Det er en vigtig opgave at udarbejde regnskaber, men det kræver tid at bogføre hver eneste transaktion. Tid, som I i stedet kunne bruge på andre værdiskabende aktiviteter. 

Vi udarbejder gerne jeres regnskabsmateriale for jer. Og det er lige meget, om I har 500 eller 10.000 transaktioner om året. 

Vi klarer også den løbende dialog med jeres revisor i tilfælde af opklarende spørgsmål eller behov for yderligere data. 

Slip for at bogføre hver eneste transaktion i løbet af året
 

Det er en vigtig opgave at udarbejde regnskaber, men det kræver tid at bogføre hver eneste transaktion. Tid, som I i stedet kunne bruge på andre værdiskabende aktiviteter. 

Vi udarbejder gerne jeres regnskabsmateriale for jer. Og det er lige meget, om I har 500 eller 10.000 transaktioner om året. 

Vi klarer også den løbende dialog med jeres revisor i tilfælde af opklarende spørgsmål eller behov for yderligere data. 

Vi håndterer

250+

tusinde transaktioner

Slip for at bogføre hver eneste transaktion i løbet af året 

Det er en vigtig opgave at udarbejde regnskaber, men det kræver tid at bogføre hver eneste transaktion. Tid, som I i stedet kunne bruge på andre værdiskabende aktiviteter. 

Vi udarbejder gerne jeres regnskabsmateriale for jer. Og det er lige meget, om I har 500 eller 10.000 transaktioner om året. 

Vi klarer også den løbende dialog med jeres revisor i tilfælde af opklarende spørgsmål eller behov for yderligere data. 

Vi håndterer

250+

tusinde transaktioner

Hemonto hjælper os med at administrere og styre vores formue, så vi kan koncentrere os om vores primære formål som boligselskab.

 

– Økonomichef i boligselskab

Hemonto hjælper os med at administrere og styre vores formue, så vi kan koncentrere os om vores primære formål som boligselskab.

 

– Økonomichef i boligselskab

Få et afstemt og konsolideret regnskab, der er nemt at forstå

Regnskabet dækker over alle jeres investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere og er opstillet på en måde, der gør det nemt at forstå – både på det overordnede og det detaljerede niveau.

Vi afstemmer alle konti og depoter mod data fra banken, så I er sikret et korrekt regnskabsmateriale. Derudover er regnskabsmaterialet konsolideret på tværs af jeres forvaltere og banker, og det er der flere vigtige fordele ved. Bankerne anvender nemlig ikke de samme kurser og principper for regnskab.

Sammen med regnskabet modtager I også alle underliggende data, så I kan foretage videre beregninger, filtreringer og søgninger i de enkelte transaktioner.

Få et afstemt og konsolideret regnskab, der er nemt at forstå

Regnskabet dækker over alle jeres investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere og er opstillet på en måde, der gør det nemt at forstå – både på det overordnede og det detaljerede niveau.

Vi afstemmer alle konti og depoter mod data fra banken, så I er sikret et korrekt regnskabsmateriale. Derudover er regnskabsmaterialet konsolideret på tværs af jeres forvaltere og banker, og det er der flere vigtige fordele ved. Bankerne anvender nemlig ikke de samme kurser og principper for regnskab.

Sammen med regnskabet modtager I også alle underliggende data, så I kan foretage videre beregninger, filtreringer og søgninger i de enkelte transaktioner.

Få et afstemt og konsolideret regnskab, der er nemt at forstå

Regnskabet dækker over alle jeres investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere og er opstillet på en måde, der gør det nemt at forstå – både på det overordnede og det detaljerede niveau.

Vi afstemmer alle konti og depoter mod data fra banken, så I er sikret et korrekt regnskabsmateriale. Derudover er regnskabsmaterialet konsolideret på tværs af jeres forvaltere og banker, og det er der flere vigtige fordele ved. Bankerne anvender nemlig ikke de samme kurser og principper for regnskab.

Sammen med regnskabet modtager I også alle underliggende data, så I kan foretage videre beregninger, filtreringer og søgninger i de enkelte transaktioner.

Få et afstemt og konsolideret regnskab, der er nemt at forstå

Regnskabet dækker over alle jeres investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere og er opstillet på en måde, der gør det nemt at forstå – både på det overordnede og det detaljerede niveau.

Vi afstemmer alle konti og depoter mod data fra banken, så I er sikret et korrekt regnskabsmateriale. Derudover er regnskabsmaterialet konsolideret på tværs af jeres forvaltere og banker, og det er der flere vigtige fordele ved. Bankerne anvender nemlig ikke de samme kurser og principper for regnskab.

Sammen med regnskabet modtager I også alle underliggende data, så I kan foretage videre beregninger, filtreringer og søgninger i de enkelte transaktioner.

Hvorfor er det vigtigt, at jeres regnskab er konsolideret?

Der er flere grunde, til at det er vigtigt, at regnskabsmaterialet er konsolideret på tværs af jeres forskellige forvaltere og depotbanker.

En af grundene er, at banker og forvaltere anvender forskellige kurser. Det betyder, at hvis du har den samme aktie hos forskellige banker, kan du risikere, at aktierne står til forskellige kurser, fordi nogle banker anvender lukkekurser, og andre anvender gennemsnitskurser eller måske kurser fra en anden børs.

Det forhold, at samme aktie f.eks. kan være købt og solgt af forskellige forvaltere eller banker, betyder også, at det er nødvendigt at konsolidere transaktionerne for at sikre en korrekt opgørelse af kostpriserne.

Vi anvender kurser fra internationalt anerkendte leverandører af finansielle data, der er uafhængige af banker og kapitalforvaltere, og sikrer dermed en ensartet og objektiv værdisætning.

Derudover anvender banker og forvaltere forskellige principper for, hvornår en handel er gældende fra i regnskabet. Hos Hemonto anvender vi som udgangspunkt altid handelsdagsprincippet, da det giver det mest retvisende billede af den finansielle status på opgørelsesdagen. Det betyder for eksempel, at gennemførte køb og salg medregnes, selvom de ikke har ramt kontantkontoen.

På den måde får I det mest retvisende regnskab.

Hvorfor er det vigtigt, at jeres regnskab er konsolideret?

Der er flere grunde, til at det er vigtigt, at regnskabsmaterialet er konsolideret på tværs af jeres forskellige forvaltere og depotbanker.

En af grundene er, at banker og forvaltere anvender forskellige kurser. Det betyder, at hvis du har den samme aktie hos forskellige banker, kan du risikere, at aktierne står til forskellige kurser, fordi nogle banker anvender lukkekurser, og andre anvender gennemsnitskurser eller måske kurser fra en anden børs.

Det forhold, at samme aktie f.eks. kan være købt og solgt af forskellige forvaltere eller banker, betyder også, at det er nødvendigt at konsolidere transaktionerne for at sikre en korrekt opgørelse af kostpriserne.

Vi anvender kurser fra internationalt anerkendte leverandører af finansielle data, der er uafhængige af banker og kapitalforvaltere, og sikrer dermed en ensartet og objektiv værdisætning.

Derudover anvender banker og forvaltere forskellige principper for, hvornår en handel er gældende fra i regnskabet. Hos Hemonto anvender vi som udgangspunkt altid handelsdagsprincippet, da det giver det mest retvisende billede af den finansielle status på opgørelsesdagen. Det betyder for eksempel, at gennemførte køb og salg medregnes, selvom de ikke har ramt kontantkontoen.

På den måde får I det mest retvisende regnskab.

Hvorfor er det vigtigt, at jeres regnskab er konsolideret?

Der er flere grunde, til at det er vigtigt, at regnskabsmaterialet er konsolideret på tværs af jeres forskellige forvaltere og depotbanker.

En af grundene er, at banker og forvaltere anvender forskellige kurser. Det betyder, at hvis du har den samme aktie hos forskellige banker, kan du risikere, at aktierne står til forskellige kurser, fordi nogle banker anvender lukkekurser, og andre anvender gennemsnitskurser eller måske kurser fra en anden børs.

Det forhold, at samme aktie f.eks. kan være købt og solgt af forskellige forvaltere eller banker, betyder også, at det er nødvendigt at konsolidere transaktionerne for at sikre en korrekt opgørelse af kostpriserne.

Vi anvender kurser fra internationalt anerkendte leverandører af finansielle data, der er uafhængige af banker og kapitalforvaltere, og sikrer dermed en ensartet og objektiv værdisætning.

Derudover anvender banker og forvaltere forskellige principper for, hvornår en handel er gældende fra i regnskabet. Hos Hemonto anvender vi som udgangspunkt altid handelsdagsprincippet, da det giver det mest retvisende billede af den finansielle status på opgørelsesdagen. Det betyder for eksempel, at gennemførte køb og salg medregnes, selvom de ikke har ramt kontantkontoen.

På den måde får I det mest retvisende regnskab.

Hvorfor er det vigtigt, at jeres regnskab er konsolideret?

Der er flere grunde, til at det er vigtigt, at regnskabsmaterialet er konsolideret på tværs af jeres forskellige forvaltere og depotbanker.

En af grundene er, at banker og forvaltere anvender forskellige kurser. Det betyder, at hvis du har den samme aktie hos forskellige banker, kan du risikere, at aktierne står til forskellige kurser, fordi nogle banker anvender lukkekurser, og andre anvender gennemsnitskurser eller måske kurser fra en anden børs.

Det forhold, at samme aktie f.eks. kan være købt og solgt af forskellige forvaltere eller banker, betyder også, at det er nødvendigt at konsolidere transaktionerne for at sikre en korrekt opgørelse af kostpriserne.

Vi anvender kurser fra internationalt anerkendte leverandører af finansielle data, der er uafhængige af banker og kapitalforvaltere, og sikrer dermed en ensartet og objektiv værdisætning.

Derudover anvender banker og forvaltere forskellige principper for, hvornår en handel er gældende fra i regnskabet. Hos Hemonto anvender vi som udgangspunkt altid handelsdagsprincippet, da det giver det mest retvisende billede af den finansielle status på opgørelsesdagen. Det betyder for eksempel, at gennemførte køb og salg medregnes, selvom de ikke har ramt kontantkontoen.

På den måde får I det mest retvisende regnskab.

Vil du høre mere om vores regnskab?
Vil du høre mere om vores regnskab?
AndersDH

Anders Dam Haubro
Head of Customer Success
+45 8742 1220
adh@hemonto.com

AndersDH

Anders Dam Haubro
Head of Customer Success
+45 8742 1220
adh@hemonto.com

AndersDH

Anders Dam Haubro
Head of Customer Success
+45 8742 1220
adh@hemonto.com

AndersDH

Anders Dam Haubro
Head of Customer Success
+45 8742 1220
adh@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo