Skip to content

Finansrapportering i fugleperspektiv

Dersom du bruker flere kapitalforvaltere, mottar du typisk en finansiell rapportering fra hver av dem. Det kan dog være store forskjeller på hvordan de ulike bankene og kapitalforvalterne griper oppgaven med finansrapportering og risikorapportering. Mangelen på en felles standard gjør det vanskelig å få innsikt om hvilken forvalter som reelt sett har oppnådd det beste resultatet.

Vi samler alle dine data på tvers av banker og kapitalforvaltere, og presenterer dem i lettleselige rapporter i vår kundeportal og app. På denne måten får du én samlet rapporteringsløsning uansett om du har en eller flere porteføljer. Alle våre beregninger skjer med utgangspunkt i uavhengige markedsdata fra verdens største leverandører slik at du alltid er sikret et rettvisende bilde av hvordan dine porteføljer klarer seg samlet sett, hver for seg og i forhold til hverandre. Det gir oversikt på tvers av dine forvaltere og gjør det samtidig mulig for deg å sammenlikne resultatene til dine forvaltere på et validert datagrunnlag.

uavhengig raadgivning
uavhengig raadgivning
Finansrapportering i fugleperspektiv

Dersom du bruker flere kapitalforvaltere, mottar du typisk en finansiell rapportering fra hver av dem. Det kan dog være store forskjeller på hvordan de ulike bankene og kapitalforvalterne griper oppgaven med finansrapportering og risikorapportering. Mangelen på en felles standard gjør det vanskelig å få innsikt om hvilken forvalter som reelt sett har oppnådd det beste resultatet.

Vi samler alle dine data på tvers av banker og kapitalforvaltere, og presenterer dem i lettleselige rapporter i vår kundeportal og app. På denne måten får du én samlet rapporteringsløsning uansett om du har en eller flere porteføljer. Alle våre beregninger skjer med utgangspunkt i uavhengige markedsdata fra verdens største leverandører slik at du alltid er sikret et rettvisende bilde av hvordan dine porteføljer klarer seg samlet sett, hver for seg og i forhold til hverandre. Det gir oversikt på tvers av dine forvaltere og gjør det samtidig mulig for deg å sammenlikne resultatene til dine forvaltere på et validert datagrunnlag.

«Gjennom samarbeidet med Hemonto har vi fått tilgang til et tilstrekkelig og detaljert oversikt over utviklingen i kommunens finansielle aktiver, samt et kvalifisert grunnlag for vurdering av resultatene til våre kapitalforvaltere.»


– Økonomisjef i kommune

«Gjennom samarbeidet med Hemonto har vi fått tilgang til et tilstrekkelig og detaljert oversikt over utviklingen i kommunens finansielle aktiver, samt et kvalifisert grunnlag for vurdering av resultatene til våre kapitalforvaltere.»


– Økonomisjef i kommune

Hemonto kundeportal laptop
Finansiell rapportering er vår kjernekompetanse

Vår kjernekompetanse er å levere markedsledende finansrapporteringer. I fjor behandlet og overvåkte vi over 250.000 transaksjoner. Vi tror på at en objektiv finansrapportering er avgjørende for å oppnå en optimal formuesforvaltning. Derfor holder vi oss uavhengig av finansielle institusjoner og tilbyr ikke rådgivning om ditt valg av verdipapirer.

I stedet leverer vi objektiv finansiell rapportering som skaper et riktig og rettferdig grunnlag for dine finansielle vurderinger og beslutninger. Hver natt innsamler systemene våres automatisk data fra banker og kapitalforvaltere på vegne av kundene våre. Informasjon som ikke kan hentes automatisk, blir hentet inn manuelt av vår datateam. Vi samler hver enkel kundes data i et grafisk øyeblikksbilde på vår kundeportal og app, slik at du som kunde hos Hemonto enkelt kan få et digitalt oversikt over din formue i sanntid.

Hemonto kundeportal laptop
Finansiell rapportering er vår kjernekompetanse

Vår kjernekompetanse er å levere markedsledende finansrapporteringer. I fjor behandlet og overvåkte vi over 250.000 transaksjoner. Vi tror på at en objektiv finansrapportering er avgjørende for å oppnå en optimal formuesforvaltning. Derfor holder vi oss uavhengig av finansielle institusjoner og tilbyr ikke rådgivning om ditt valg av verdipapirer.

I stedet leverer vi objektiv finansiell rapportering som skaper et riktig og rettferdig grunnlag for dine finansielle vurderinger og beslutninger. Hver natt innsamler systemene våres automatisk data fra banker og kapitalforvaltere på vegne av kundene våre. Informasjon som ikke kan hentes automatisk, blir hentet inn manuelt av vår datateam. Vi samler hver enkel kundes data i et grafisk øyeblikksbilde på vår kundeportal og app, slik at du som kunde hos Hemonto enkelt kan få et digitalt oversikt over din formue i sanntid.

Vil du vide mere om Hemonto?
Klikk her og les mer om vår historie, forretningside og verdier.
Vil du vide mere om Hemonto?
Klikk her og les mer om vår historie, forretningside og verdier.
innsikt og oversikt med vår kundeportal og app

Vår kundeportal og app gir deg fullstendig oversikt over alle dine investeringer på en enkel og tydelig måte. Du kan selv designe ditt personlige dashboard med de opplysningene som gir mest verdi for deg. Business Intelligence (BI) verktøyet vårt oversetter dine data til rapporter, analyser og grafiske presentasjoner som gjør det enkelt og raskt å finne fram til kunnskapen du trenger.

Du får både et konsolidert oversikt over alle dine porteføljeavtaler og rapporter på tvers av dine banker og kapitalforvaltere, samt mulighet for å se nærmere på hver enkel portefølje. Vi har full fokus på brukervennlighet og du kan tilpasse løsningen til det nivået som passer deg.

Hemonto kundeportal
innsikt og oversikt med vår kundeportal og app

Vår kundeportal og app gir deg fullstendig oversikt over alle dine investeringer på en enkel og tydelig måte. Du kan selv designe ditt personlige dashboard med de opplysningene som gir mest verdi for deg. Business Intelligence (BI) verktøyet vårt oversetter dine data til rapporter, analyser og grafiske presentasjoner som gjør det enkelt og raskt å finne fram til kunnskapen du trenger.

Du får både et konsolidert oversikt over alle dine porteføljeavtaler og rapporter på tvers av dine banker og kapitalforvaltere, samt mulighet for å se nærmere på hver enkel portefølje. Vi har full fokus på brukervennlighet og du kan tilpasse løsningen til det nivået som passer deg.

Hemonto kundeportal
Alexander-Bjoergan
La meg vise deg hvordan løsningen vår kan skape verdi.
Kontakt meg for en uforpliktende demonstrasjon.

Alexander Bjørgan, Head of Sales, Norge
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

La meg vise deg hvordan løsningen vår kan skape verdi.
Kontakt meg for en uforpliktende demonstrasjon.

Alexander Bjørgan
Head of Sales, Norge
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan
Markedsledende finansrapportering fra Hemonto

Finansiell rapportering fra Hemonto er et styringsverktøy som du kan bruke til å optimalisere dine portefølje for å forbedre avkastning og risiko. Vår rapportering inneholder hovedtall, konsolidert rapportering og detaljerte oppgjør for hver enkel forvalter. Du får både mulighet for å få en daglig oversikt, månedlige rapporter og kvartalsanalyser. Vi utarbeider også gjerne skreddersydde rapporter, som for eksempel rapporter til styret eller lignende. Sammen utarbeider vi en løsning som er tilpasset din eller din organisasjons behov, men typisk vil løsningen vår omfatte rapportering på avkastning, risiko og kostnader.

Markedsledende finansrapportering fra Hemonto

Finansiell rapportering fra Hemonto er et styringsverktøy som du kan bruke til å optimalisere dine portefølje for å forbedre avkastning og risiko. Vår rapportering inneholder hovedtall, konsolidert rapportering og detaljerte oppgjør for hver enkel forvalter. Du får både mulighet for å få en daglig oversikt, månedlige rapporter og kvartalsanalyser. Vi utarbeider også gjerne skreddersydde rapporter, som for eksempel rapporter til styret eller lignende. Sammen utarbeider vi en løsning som er tilpasset din eller din organisasjons behov, men typisk vil løsningen vår omfatte rapportering på avkastning, risiko og kostnader.

Avkastning/resultatrapportering

Vi tilbyr konsolidert finansrapportering av dine porteføljers resultater – uansett hvor mange ulike kapitalforvaltere du bruker. Det betyr at du har et konstant oversikt over dine porteføljers posisjoner og avkastning hver for seg og i forhold til hverandre.

Utover det sikrer vi en entydig rapporteringsstruktur på tvers av kapitalforvaltere og aktivklasser og at du har et riktig og rettferdig grunnlag for å sammenligne resultatene til dine forvaltere. Vi måler dessuten din avkastning opp mot relevante benchmarks og gir deg dermed også et redskap til å sammenligne dine porteføljers resultater med markedsutviklingen.

Eksempel på avkastningsrapportering

 • Oversikt over formue
 • Investeringsoversikt med månedlig avkastning, inkludert resultat og benchmark
 • Konsolidert avkastning
 • Avkastning per forvalter og aktivklasse
 • Avkastningselementer
 • Avkastning i forhold til benchmark
Avkastning/resultatrapportering

Vi tilbyr konsolidert finansrapportering av dine porteføljers resultater – uansett hvor mange ulike kapitalforvaltere du bruker. Det betyr at du har et konstant oversikt over dine porteføljers posisjoner og avkastning hver for seg og i forhold til hverandre.

Utover det sikrer vi en entydig rapporteringsstruktur på tvers av kapitalforvaltere og aktivklasser og at du har et riktig og rettferdig grunnlag for å sammenligne resultatene til dine forvaltere. Vi måler dessuten din avkastning opp mot relevante benchmarks og gir deg dermed også et redskap til å sammenligne dine porteføljers resultater med markedsutviklingen.

Eksempel på avkastningsrapportering

 • Oversikt over formue
 • Investeringsoversikt med månedlig avkastning, inkludert resultat og benchmark
 • Konsolidert avkastning
 • Avkastning per forvalter og aktivklasse
 • Avkastningselementer
 • Avkastning i forhold til benchmark
Risikorapportering

Løsningen vår sikrer at du alltid har oversikt over risikoen som dine porteføljer er eksponert for – både hver for seg og som én samlet portefølje på tvers av forvaltere. Det gjelder både eksponeringen på henholdsvis aktivklasser, valuta og sektorer, samt renterisikoen.

Vi regner ut dessuten den risikojusterte avkastningen slik at du kjenner sammenhengen mellom avkastning og risiko. Dersom du har flere porteføljer, bruker vi spredningsgevinsten for å vise hvor mye den samlede risikoen blir redusert med din aktuelle porteføljesammensetning. Den samlede oversikten over risiko gir trygghet i et risikofylt marked, og innsikt til å svare på eventuelle trusler.

Eksempel på risikorapportering

 • Eksponering på aktivklasser
 • Eksponering på valuta
 • Eksponering på sektorer
 • Konsolidert renterisiko (offisielle og korrigerte)
 • Spredningsgevinst
Risikorapportering

Løsningen vår sikrer at du alltid har oversikt over risikoen som dine porteføljer er eksponert for – både hver for seg og som én samlet portefølje på tvers av forvaltere. Det gjelder både eksponeringen på henholdsvis aktivklasser, valuta og sektorer, samt renterisikoen.

Vi regner ut dessuten den risikojusterte avkastningen slik at du kjenner sammenhengen mellom avkastning og risiko. Dersom du har flere porteføljer, bruker vi spredningsgevinsten for å vise hvor mye den samlede risikoen blir redusert med din aktuelle porteføljesammensetning. Den samlede oversikten over risiko gir trygghet i et risikofylt marked, og innsikt til å svare på eventuelle trusler.

Eksempel på risikorapportering

 • Eksponering på aktivklasser
 • Eksponering på valuta
 • Eksponering på sektorer
 • Konsolidert renterisiko (offisielle og korrigerte)
 • Spredningsgevinst
Kontroll og Compliance

Det er uunngåelig at det skjer feil fra en tid til annen – også hos dine banker og kapitalforvaltere. Men selv en liten feil kan koste dyrt når man investerer for millionbeløp. Derfor overvåker vi løpende dine banker og kapitalforvaltere for å sikre at avtaler blir holdt og at feil blir oppdaget. Vi fanger feil innenfor alt fra feil i administrasjonskostnadene, over feil i porteføljehonorarer til feil i kick-back. Når vi oppdager en feil, foretar vi dialogen med din forvalter og sørger for at dine penger blir refundert. I dine rapporter får du oversikt over dine kostnader til kapitalforvaltningen både samlet og for hver enkel portefølje. Vi illustrerer også hvordan dine forvaltere allokerer din formue. Dersom vi oppdager feil i kostnader eller brudd på investeringsrammene, rapporteres dette selvfølgelig til deg slik at du kan være sikker på at dine avtaler med forvaltere blir holdt.

Eksempel på kontroll og compliance

 • Kostnadsoversikt
 • Korreksjoner
 • Detaljerte kostnader
 • Indirekte kostnader
 • Investeringsramme
Kontroll og Compliance

Det er uunngåelig at det skjer feil fra en tid til annen – også hos dine banker og kapitalforvaltere. Men selv en liten feil kan koste dyrt når man investerer for millionbeløp. Derfor overvåker vi løpende dine banker og kapitalforvaltere for å sikre at avtaler blir holdt og at feil blir oppdaget. Vi fanger feil innenfor alt fra feil i administrasjonskostnadene, over feil i porteføljehonorarer til feil i kick-back. Når vi oppdager en feil, foretar vi dialogen med din forvalter og sørger for at dine penger blir refundert. I dine rapporter får du oversikt over dine kostnader til kapitalforvaltningen både samlet og for hver enkel portefølje. Vi illustrerer også hvordan dine forvaltere allokerer din formue. Dersom vi oppdager feil i kostnader eller brudd på investeringsrammene, rapporteres dette selvfølgelig til deg slik at du kan være sikker på at dine avtaler med forvaltere blir holdt.

Eksempel på kontroll og compliance

 • Kostnadsoversikt
 • Korreksjoner
 • Detaljerte kostnader
 • Indirekte kostnader
 • Investeringsramme
Ønsker du å vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Du er alltid velkommen til å ta tak i oss slik at vi kan bidra med rådgivning om finansrapportering og risikorapportering. Kontakt oss her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg eller din organisasjon med å bedre oversikt over og større innsikt i kapitalforvaltningen.

Ønsker du å vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Du er alltid velkommen til å ta tak i oss slik at vi kan bidra med rådgivning om finansrapportering og risikorapportering. Kontakt oss her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg eller din organisasjon med å bedre oversikt over og større innsikt i kapitalforvaltningen.

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo