Blockchain – muligheter og fremtidsutsikter

Er blockchain her for å bli eller er hele praten rundt teknologien bare hyping? Les mer om muligheten med blockchain i dette innlegget, hvor vi også diskuterer teknologiens fremtid.

Hvad er blockchain? Få en generel forståelse her.

Hva gjør blockchain unikt?

Blockchain er robust ovenfor endringer og «sikkerhet» er et nøkkelord i bruksmulighetene. I flere land jobbes det for å gjøre blockchain en del av demokratiske valg fordi blockchain-teknologien kan skape sikkerhet i forbindelse med det økende digitaliseringen av valgsystemer. I beste fall kan blockchain være medvirkende til å forebygge svindel med stemmesedler.

Sikkerheten i blockchain kombinert med tillit til og sikring av data uten en mellommann er uten til faktorer som er viktig for videre spredning av teknologien.

Er det behov for blockchain?

Det er mange bruksmuligheter med blockchain-teknologi, herunder:

  • Digital identifikasjon
  • Eiendomsjournaler
  • Kontrakter
  • Håndtering av rettighetene til musikere
  • Digitale valgsystemer

Dessuten kan teknologien være med på å løse noen av problemene i dagens valutasystem. Mistillit til tredjepart i transaksjoner er i den grad i dag at det har blitt et helt sentralt diskusjonstema, hvor særlig hvitvasking av penger har vært et omtalt tema i media. Hvitvasking av penger, forfalskninger og andre grunner til å ha mistillit til en tredjepart, er eksempler på problemer som blockchain-teknologien kan være med på å løse.

Selv de store finansinstitusjonene, som i begynnelsen var skeptisk til kryptovaluta, erkjenner i dag mulighetene med den underliggende teknologien i blockchain – selv om blockchain teknologien kan ha en potensiale til å substituere bankenes rolle som mellomledd i transaksjoner.

Har blockchain en fremtid?

Mange av de bruksmulighetene som er har blitt nevnt her, viser at blockchain-teknologien vil i fremtiden bli mer utbredt enn det den er nå.

I 2018 annonserte IBM og Mærsk et samarbeid om å få hele den globale shipping-industrien over på blockchain. Det innebærer blant annet at containernes livsløp kan følges fra start til slutt ved hjelp av blockchain-teknologi. Det er et glimrende eksempel på hvordan de store virksomhetene kan bruke blockchain til å effektivisere sine operasjoner og det peker også på at teknologien antakeligvis har kommet for å bli.

Utover shipping-industrien kan finanssektoren også nevnes som en bransje hvor blockchain kan få en enda større innflytelse i fremtiden. Det på grunn av blockchain egner seg godt til digitale aksjer. Blockchain kan blant annet forenkle og effektivisere prosessen med aksjehandel og transaksjoner på tvers av landegrenser. Når det er sagt, er det også viktig å nevne at blockchain-teknologien kan også by på nye problemstillingen i finanssektoren, blant annet på grunn av at teknologien er vanskelig å styre. Nettopp dette kan gjøre blockchain-teknologien uforenelig med kravene til kontroll og styring i finanssektoren og dermed begrense fremtidsmulighetene. Blockchain har fått mye oppmerksomhet i media som teknologien bak kryptovaluta, og da særlig Bitcoin. Denne hypen har påvirket teknologiens omdømme på både godt og vondt.

Les mer om dette på vårt innlegg om kryptovaluta.

Avslutningsvis kan det også diskuteres om en kraftig fremtidig datamaskin, som en kvantedatamaskin kan knekke hele blockchainsystemet og dermed få slutt på teknologien? Til tross for de nevnte ulempene, har vi nok ikke hørt blockchain-teknologien bli omtalt for siste gang – selv om det selvfølgelig er vanskelig å spå om den teknologiske fremtiden.