Aksje

En aksje er et verdipapir som gir eierskap i en bedrift. Det er utelukkende tilbud og etterspørsel i markedet som bestemmer kursen på en aksje. Bedriften har ingen forpliktelser rundt kursen på aksjen. Når du investerer i aksjer er det ingen begrensninger på størrelsen av avkastningen og du kan maksimalt tape det du har investert.

En aksje er et verdipapir som gir eierskap i en bedrift. Det er utelukkende tilbud og etterspørsel i markedet som bestemmer kursen på en aksje. Bedriften har ingen forpliktelser rundt kursen på aksjen. Når du investerer i aksjer er det ingen begrensninger på størrelsen av avkastningen og du kan maksimalt tape det du har investert.