Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning betyr at man forsøker å få en avkastning som er bedre enn markedsavkastningen. Se også passiv forvaltning.

Aktiv forvaltning betyr at man forsøker å få en avkastning som er bedre enn markedsavkastningen. Se også passiv forvaltning.