Avkastningskonto

En avkastningskonto er en konto som er dedikert til et depot.

En avkastningskonto er en konto som er dedikert til et depot.