Basispunkt

Et basispunkt tilsvarer til en hundredels (1/100) prosentpoeng. Enheten brukes ofte til å angi forskjell i rentesatser. Forskjellen mellom 1,5% og 2% er for eksempel 50 basispunkter.

Et basispunkt tilsvarer til en hundredels (1/100) prosentpoeng. Enheten brukes ofte til å angi forskjell i rentesatser. Forskjellen mellom 1,5% og 2% er for eksempel 50 basispunkter.