Benchmark

 

En benchmark er et sammenligningsgrunnlag for å vurdere avkastning. For eksempel kan en aksje benchmarkes med en indeks eller med aksjer fra andre bedrifter i samme bransje.

En benchmark er et sammenligningsgrunnlag for å vurdere avkastning. For eksempel kan en aksje benchmarkes med en indeks eller med aksjer fra andre bedrifter i samme bransje.