Børsnotert papir

Et børsnotert papir er et papir som er registrert på en eller flere børser. De fleste papirer er kun notert på en børs.