Bull-marked

Et bull-marked er et marked med økende kurser, hvor man forventer at ytterligere økning.

Et bull-marked er et marked med økende kurser, hvor man forventer at ytterligere økning.