Business Intelligence

En metode for å vise og bruke data på tvers av forskjellige databaser. Business Intelligence består typisk av tre faser:

1) Innsamling av data på tvers av forskjellige datakilder
2) Behandling, utvelgelse, gruppering og statistikk av data
3) Presentasjon og rapportering av data

En metode for å vise og bruke data på tvers av forskjellige databaser. Business Intelligence består typisk av tre faser:

1) Innsamling av data på tvers av forskjellige datakilder
2) Behandling, utvelgelse, gruppering og statistikk av data
3) Presentasjon og rapportering av data