CoCo-obligasjon

En CoCo-obligasjon (Contingent Convertible bond) er en kompleks og risikofylt variant av selskapsobligasjoner. CoCo-obligasjoner er betingende og konvertible obligasjoner som blir utstedt av finansinstitusjoner. CoCo-obligasjoner gir usteder mulighet til å konvertere gjeld til aksjer dersom utstederes soliditet blir utfordret. Formålet med utstedelsen av CoCo-obligasjoner er å kunne absorbere tap, hvis utsteder kommer i en økonomisk vanskelig situasjon.

En CoCo-obligasjon (Contingent Convertible bond) er en kompleks og risikofylt variant av selskapsobligasjoner. CoCo-obligasjoner er betingende og konvertible obligasjoner som blir utstedt av finansinstitusjoner. CoCo-obligasjoner gir usteder mulighet til å konvertere gjeld til aksjer dersom utstederes soliditet blir utfordret. Formålet med utstedelsen av CoCo-obligasjoner er å kunne absorbere tap, hvis utsteder kommer i en økonomisk vanskelig situasjon.