Derivat

Et derivat er et finansielt instrument som er konstruert basert på et underliggende produkt. Derivat kan brukes av investorer for å beskytte dem mot risiko. Derivatavtalen er ofte bygget opp rundt en fremtidig ytelse, og derivater kan bygges opp rundt flere eiendeler – blant annet aksjer, obligasjoner eller valuta. Eksempler på derivater er futures og call/put-opsjoner.

Et derivat er et finansielt instrument som er konstruert basert på et underliggende produkt. Derivat kan brukes av investorer for å beskytte dem mot risiko. Derivatavtalen er ofte bygget opp rundt en fremtidig ytelse, og derivater kan bygges opp rundt flere eiendeler – blant annet aksjer, obligasjoner eller valuta. Eksempler på derivater er futures og call/put-opsjoner.