Effektiv rente

Den effektive renten er den faktiske årlige renten på en obligasjon. Den effektive renten vil være lavere eller høyere enn den nominelle renten, avhengig av om kursen er over eller under 100.

Den effektive renten er den faktiske årlige renten på en obligasjon. Den effektive renten vil være lavere eller høyere enn den nominelle renten, avhengig av om kursen er over eller under 100.