Emerging markets-aksje

Emerging markets er land som er i rask utvikling, men som stadig har en lav innkomst per innbygger. Her vil vekstpotensialet være høyere enn i utviklede land. Det gir mulighet for å få høy avkastning, men risikoen vil også være høyere når man investerer i Emerging Markets-aksjer.

Emerging markets er land som er i rask utvikling, men som stadig har en lav innkomst per innbygger. Her vil vekstpotensialet være høyere enn i utviklede land. Det gir mulighet for å få høy avkastning, men risikoen vil også være høyere når man investerer i Emerging Markets-aksjer.