ESG-kriteriene (Environmental, Social and Governance)

ESG-kriteriene (Environmental, Social and Governance) består av miljømessige, sosiale og ledelses-relaterte kriterier. Dette er standarder som ansvarlige investorer bruker for å vurdere potensielle investeringer. ESG kan si noe om hvor bærekraftig en investering er og hvor stor etisk påvirkning den har.

ESG-kriteriene (Environmental, Social and Governance) består av miljømessige, sosiale og ledelses-relaterte kriterier. Dette er standarder som ansvarlige investorer bruker for å vurdere potensielle investeringer. ESG kan si noe om hvor bærekraftig en investering er og hvor stor etisk påvirkning den har.