Exchange Traded Fund (ETF)

En Exchange Traded Fund (ETF) er en børsnotert fond. Som investor blir du en del av en stor pulje av investorer. Du får tilgang til mange verdipapirer og oppnår ofte en lavere risiko, enn det om du hadde selv investert i de enkelte aksjene og obligasjonene. En ETF er en passiv fond som bringer sine kostnader ned til et minimum ved å følge en indeks.

En Exchange Traded Fund (ETF) er en børsnotert fond. Som investor blir du en del av en stor pulje av investorer. Du får tilgang til mange verdipapirer og oppnår ofte en lavere risiko, enn det om du hadde selv investert i de enkelte aksjene og obligasjonene. En ETF er en passiv fond som bringer sine kostnader ned til et minimum ved å følge en indeks.