Flytende rente obligasjon

Hvis du investerer i obligasjoner med flytende rente, svinger obligasjonsrenten gjennom låneperioden. Du vil derfor motta rentebetalinger som varierer.

Hvis du investerer i obligasjoner med flytende rente, svinger obligasjonsrenten gjennom låneperioden. Du vil derfor motta rentebetalinger som varierer.