Forward

En forward er en ikke-standardisert terminkontrakt. I motsetning til futures, er forwards en privat avtale mellom partene og er derfor ikke notert på en børs.

En forward er en ikke-standardisert terminkontrakt. I motsetning til futures, er forwards en privat avtale mellom partene og er derfor ikke notert på en børs.