Future

En future er en standardisert terminkontrakt som er notert på en børs med unik ISIN-kode. Futures er ofte brukt i forbindelse med aksje-, obligasjons– og råvarehandel.

En future er en standardisert terminkontrakt som er notert på en børs med unik ISIN-kode. Futures er ofte brukt i forbindelse med aksje-, obligasjons– og råvarehandel.