Global aksje

Globale aksjer kan være notert på en utenlandsk børs. Utenlandske aksjer vil som oftest være mere risikable enn innenlandske aksjer, på grunn av valutakursrisikoen som betyr risikoen for at den utenlandske valutaen går ned i verdi i forhold til den innenlandske valutaen.

Globale aksjer kan være notert på en utenlandsk børs. Utenlandske aksjer vil som oftest være mere risikable enn innenlandske aksjer, på grunn av valutakursrisikoen som betyr risikoen for at den utenlandske valutaen går ned i verdi i forhold til den innenlandske valutaen.