Høyrenteobligasjon

Høyrenteobligasjoner er obligasjoner som er utstedt av selskaper som betaler en høy rente for å få tilgang til likviditet.

Høyrenteobligasjoner er obligasjoner som er utstedt av selskaper som betaler en høy rente for å få tilgang til likviditet.