Hybrid-obligasjon

Hybridobligasjoner er en kompleks og risikabelt form for bedriftsobligasjoner, hvor hovedstolen kan nedskrives eller konverteres dersom utstederens soliditet blir utfordret.

Hybridobligasjoner er en kompleks og risikabelt form for bedriftsobligasjoner, hvor hovedstolen kan nedskrives eller konverteres dersom utstederens soliditet blir utfordret.