Ikke-børsnotert papir

Et ikke-børsnotert papir er et papir som ikke er registrert på en børs. Prisen fastsettes typisk hos pengeinstituttet som har tilbudt papirer og risikoen er ofte høy. Et ikke-børsnotert papir kalles også en OTC (over the counter).

Et ikke-børsnotert papir er et papir som ikke er registrert på en børs. Prisen fastsettes typisk hos pengeinstituttet som har tilbudt papirer og risikoen er ofte høy. Et ikke-børsnotert papir kalles også en OTC (over the counter).