Indirekte handelskostnad

Indirekte handelskostnader er den typiske forskjellen på prisen mellom det beste budet og tilbudet i markedet. I moderne og effektive børsmarkeder er indirekte handelskostnader små.

Indirekte handelskostnader er den typiske forskjellen på prisen mellom det beste budet og tilbudet i markedet. I moderne og effektive børsmarkeder er indirekte handelskostnader små.