Indirekte kostnad

Indirekte kostnader er kostnader som ikke fremgår direkte ved investering i investeringsforeninger. Disse kostnadene blir motregnet i investeringsforeningene og fremgår derfor ikke som en direkte kostnad for investoren.